Bijgewerkt: 14 juni 2024

Opmerkelijke belastingconstructies zijn in kaart gebracht in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
29-11-2022

Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Het ministerie van Financiën is hiervoor een project gestart, waarbij naar het gehele belastingstelsel wordt gekeken. In de eerste fase worden de opmerkelijke belastingconstructies in kaart gebracht.

Onderdeel hiervan is een internetconsultatie, waarvoor het ministerie Nederlanders oproept opmerkelijke constructies aan te dragen. Voorjaar 2023 worden de eerste opmerkelijke belastingconstructies die aangepakt worden, gepresenteerd. Dit moet leiden tot een opbrengst van € 160 miljoen in 2024 en uiteindelijk € 550 miljoen structureel vanaf 2027. Dit heeft het kabinet al eerder besloten.

Opmerkelijke belastingconstructies. Er is sprake van een opmerkelijke belastingconstructie als een belastingplichtige zo min mogelijk belasting betaalt door het structureren, omvormen of verschuiven van transacties, inkomen, winst en vermogen. Bij dat soort constructies wordt er gebruikgemaakt van de verschillen in belastingtarieven, grondslagen, vrijstellingen dan wel aftrekposten. Het gaat hierbij om gevallen waarbij er weliswaar wordt gehandeld naar de letter van de wet, maar niet naar de geest van de wet.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman - 2022)

Marnix van Rij (CDA) Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst

Staatssecretaris van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst): 'Ik vind het onwenselijk dat ons belastingstelsel het belastingplichtigen mogelijk maakt om op deze manier zo min mogelijk belasting te betalen. De aanpak van opmerkelijke belastingconstructies is daarom een belangrijke stap naar een evenwichtiger en neutraler belastingstelsel dat voor iedere belastingplichtige uitpakt zoals het is bedoeld. '

Tal van mogelijkheden. Het IBO (Interdepartementale Onderzoek) Vermogensverdeling heeft laten zien dat ons belastingstelsel onbedoeld verschillende opmerkelijke belastingconstructies mogelijk maakt, waarmee belastingplichtigen de belastingdruk op ongewenste kunnen verminderen. In de reactie op dit onderzoek heeft het kabinet aangegeven dat fiscale onevenwichtigheden en opmerkelijke belastingconstructies ongewenst zijn en dat het kabinet deze wil aanpakken.

Wat kunt u doen? Met de internetconsulatie doen we een oproep aan een brede doelgroep. We richten ons hierbij op particulieren, ondernemers, werknemers van een onderneming, leden van een organisatie, (bestuurs)leden van een stichting of vereniging of personen die werkzaam zijn als ambtenaar bij de overheid.  Als u bekend bent met een opmerkelijke belastingconstructie, vul dan de vragenlijst op www.internetconsultatie.nl in. Dit kan tot en met 31 januari 2023. Alle reacties op de internetconsultatie worden meegenomen bij de totale inventarisatie van constructies.

Verdere planning. Naast de internetconsultatie, brengt ook het ministerie van Financiën zelf (waaronder ook de Belastingdienst) opmerkelijke belastingconstructies in kaart. Na afloop van de interne en externe inventarisatie worden er rondetafelgesprekken met stakeholders georganiseerd over de opbrengst. Vervolgens wordt er een afweging gemaakt welke opmerkelijke belastingconstructies aangepakt worden. Voorjaar 2023 wordt de eerste invulling van de aanpak van opmerkelijke belastingconstructies gepresenteerd. Deze aanpak van opmerkelijke belastingconstructies moet leiden tot een opbrengst van € 160 miljoen in 2024.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.