Bijgewerkt: 24 maart 2023

Opmerkingen van Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
23-07-2020

Inleidende opmerkingen van Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie tijdens de gezamenlijke persconferentie op 21 juli met voorzitter Michel na de bijzondere Europese Raad van 17-21 juli 2020 in Brussel:

'Dank u wel. Dames en heren,

Allereerst wil ik de voorzitter van de Europese Raad - Charles Michel - bedanken voor zijn enorme inspanningen en doorzettingsvermogen. Het succes van deze Europese Raad is ook zijn succes. En ik wil Angela Merkel bedanken voor haar uitzonderlijke begeleiding. We hebben vier lange dagen en nachten onderhandeld - meer dan 90 uur - maar het was het waard. Deze overeenkomst is een signaal dat Europa in staat is om actie te ondernemen. Een populaire vooroordelen over Europa is dat onze reacties 'te weinig, te laat' zijn. Dit bewijst het tegendeel. Eind april heeft de Europese Raad ons opgedragen een herstelpakket op te stellen. Vandaag, slechts twee maanden later, hebben we de NextGenerationEU en die heeft de goedkeuring van de Europese Raad.

In de geschiedenis van de EU is dit een record voor een nieuw begrotingsinstrument. En NextGenerationEU is indrukwekkend in zijn omvang, met een waarde van meer dan 1,8 biljoen euro. Dat is meer dan 5 procent van het BBP van de EU-27. Europa heeft nog steeds de moed en de verbeelding om groot te denken! Hoe uitgeput we ook zijn, we zijn ons er ook van bewust dat dit een historisch moment is in Europa. We bevinden ons in een van de ernstigste economische en volksgezondheidscrises. En toch heeft Europa na harde onderhandelingen met succes op deze ongekende crisis gereageerd. Deze reactie is gebaseerd op de EU-begroting en combineert solidariteit met verantwoordelijkheid.'Solidariteit', omdat alle 27 lidstaten gezamenlijk achter de volgende generatie van de EU staan. En 'verantwoordelijkheid', want NextGenerationEU leidt niet alleen de weg uit deze crisis, maar kan ook de basis leggen voor een moderner en duurzamer Europa. Ik wil nog twee punten benadrukken. We hebben nu de nieuwe eigen middelen nauw gekoppeld aan de terugbetaling. Dit is een grote stap voorwaarts met een duidelijk tijdschema. De lidstaten zullen er baat bij hebben omdat zij minder zullen bijdragen aan de terugbetaling van de investeringen. En de nieuwe eigen middelen zullen de Europese Unie ook op de lange termijn versterken. Ik ben blij dat we er tijdens de hele onderhandelingen in geslaagd zijn deze prestatie te waarborgen.

En het herstel van Europa zal groen zijn! De nieuwe begroting zal de Europese Green Deal aan de macht brengen. Zij zal de digitalisering van de Europese economie versnellen. Dankzij de NextGeneration EU zullen de nationale hervormingen een impuls krijgen. Wij investeren in de toekomst van Europa. En tot slot hebben de lidstaten, in tegenstelling tot eerdere crises, deze keer niet gekozen voor een intergouvernementele oplossing. Maar ze hebben de Europese Commissie wel belast met het herstel van Europa. We zullen samen in totaal 1,8 biljoen euro beheren. Het grootste deel van het geld zal worden gekanaliseerd via de programma's waarbij het Europees Parlement betrokken is. De volgende generatie EU heeft een grote verantwoordelijkheid. We zijn vastbesloten om hervormingen en investeringen in Europa tot stand te brengen.

Toch moet ik ook een moeilijk punt noemen: in hun zoektocht naar een compromis hebben de leiders in het nieuwe MFK en de NextGenerationEU verregaande aanpassingen doorgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, migratie, extern optreden en InvestEU; ze hebben het Solvency Instrument niet overgenomen. Dit is betreurenswaardig. Het innovatieve deel van de begroting wordt erdoor verminderd, ook al zal meer dan 50 procent van de totale begroting - MFK en NextGenerationEU - het moderne beleid ondersteunen.

Tot slot nog dit: Europa als geheel heeft nu een grote kans om sterker uit de crisis te komen. Vandaag hebben we een historische stap gezet, waar we allemaal trots op kunnen zijn. Maar een andere belangrijke stap blijft voor ons liggen. Eerst en vooral moeten we nu samenwerken met het Europees Parlement om overeenstemming te bereiken. We hebben nog veel werk voor de boeg, maar vanavond is een grote stap voorwaarts in de richting van herstel.

Dank u wel!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.