Bijgewerkt: 7 december 2023

Opnieuw een slag in de lucht

Nieuws -> Gemeente

Bron: Actiecomité Golfodrama
10-12-2006

In Amstelveen strijden burgers tegen de eigen gemeente die het Amstelveense Groene Hart, de Bovenkerkerpolder, wil verkwanselen. Een van de acute bedreigingen is een groot golfcentrum, een initiatief van Loogman BV, bekend van wasstraten en witte tankstations.

Inmiddels hebben een landbouw- en milieu effect rapportage aangetoond dat het golfplan nadelige gevolgen heeft voor de agrariërs, landschap, natuur en weidevogels (de Bovenkerkerpolder is een grutto polder). Golf is een hype die in Nederland steeds meer van de schaarse ruimte in beslag neemt voor een relatief kleine groep mensen. De eeuwenoude Bovenkerkerpolder mag niet worden opgeofferd voor een hype die overwaait.

Opnieuw een slag in de lucht

De initiatiefnemers Loogman doen verwoede pogingen hun, inmiddels van 18 tot 9 holes gereduceerd, golfproject te redden. Na het extra autoverkeer van de honderden bezoekers per dag met "nul effect op luchtkwaliteit en veiligheid", komt men nu met opnieuw een slag in de lucht: het aanvechten van de conclusies van de Landbouw Effect Rapportage (LER).

LER

De LER is een gedegen onderzoek naar de effecten van de plannen voor een golfcentrum, AmstelGroen recreatie, N201 etc. op de agrarische bedrijven in de polder. De conclusie van de LER is luid en duidelijk: als de plannen worden uitgevoerd, komen de agrariërs de komende jaren 165 hectare tekort voor hun bedrijfsvoering. Ook de door Loogman betaalde Milieu Effect Rapportage (MER) trekt deze conclusie:

 “Vrijkomende grond binnen het plangebied zou door bedrijven met uitbreidingswensen aangekocht of gepacht kunnen worden. Het betreft circa 55 hectare die momenteel in agrarisch gebruik is en die daarvoor nu niet ter beschikking komt.” Loogman presenteert zich als reddende engel van de boeren, terwijl door hun toedoen 55 hectare prima landbouwgrond definitief een andere bestemming krijgt.

Advies

Wij geven Loogman het volgende advies: Hou de hand even op de knip. Zoek een leegstaand bedrijventerrein (er zijn er vele!) en bouw daar uw luchtkasteel. Wij weten dat de gemeente erg in haar maag zit met de kwestie. Men vindt dat het oude college en de ambtenaren hun enthousiasme voor het golfplan te vroeg en te onomwonden naar Loogman hebben gecommuniceerd.

Schadeclaim

Amstelveen wil graag op haar schreden terugkeren maar schrikt terug voor een schadeclaim van Loogman. Met wat clementie van Loogman moet het mogelijk zijn tot een vergelijk te komen, waarbij wij aantekenen, dat de gemeente de initiatiefnemers dan financieel tegemoet zal moeten komen voor deze omissie.

Daarna dient de gemeente de kansen te benutten om het gebied te behouden voor toekomstige generaties. Weg met het snelle geld, polder blijft polder! Meer informatie? Bel 06-36229019 of lees www.golfodrama.nl

Actiecomité Golfodrama

Lees verder: MER definitief Golfodrome Amstelveen 2 november 2006 (pdf)


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.