Bijgewerkt: 7 december 2022

Opvang Oekraïners in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-03-2022

Het College van de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen publiceerde deze brief op de website van de gemeente op 4 maart 2022:

De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. We zien verschrikkelijke beelden in de media en veel mensen maken zich zorgen. Sinds de Russische inval vorige week zijn duizenden Oekraïners op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld. De UNHCR schat het aantal vluchtelingen nu al op een miljoen.

Foto Amstelveen
(Foto Igor Roelofsen - 2020)

Het College B en W van Amstelveen vlnr.: Rob Ellermeijer VVD wethouder, Herber Raat VVD wethouder, Marijn van Ballegooien PvdA wethouder, Tjapko Poppens burgemeester, Bert Winthorst gemeentesecretaris, Floor Gordon D66 wethouder en Frank Berkhout D66 wethouder op 12 december 2020


Europese landen staan voor de uitdaging om deze grote vluchtelingenstroom op te vangen. Vooralsnog worden veel Oekraïners opgevangen in de directe buurlanden. Nederland staat echter klaar voor opvang van vluchtelingen. Het kabinet heeft na overleg vanmorgen aangegeven dat alle 25 veiligheidsregio's met spoed op zoek moeten naar 1.000 opvangplekken. In onze regio worden deze duizend plekken naar verhouding over de zes gemeenten verdeeld.

Ook Amstelveen zal op korte termijn vluchtelingen uit de Oekraïne gaan opvangen. Daarom zijn wij inmiddels gestart met een inventarisatie naar opvanglocaties die op korte termijn voor opvang beschikbaar zijn, zoals hotels, short-stay en campings en locaties die op een langere termijn kunnen worden ingezet voor de opvang zoals (tijdelijk) leegstaande panden in Amstelveen. Daarnaast verwachten we op korte termijn richtlijnen van het Rijk over de coördinatie van de vluchtelingenopvang en de rol die de veiligheidsregio's hierin gaan spelen. De burgemeesters van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland hebben deze week al bestuurlijk overleg gehad over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Daarnaast proberen wij de vele hartverwarmende initiatieven die nu in onze gemeenschap ontstaan om Oekraïne te helpen, in beeld te krijgen en te zorgen dat deze via de juiste instanties geborgd kunnen worden. Zodra wij meer zicht hebben op eventuele opvangmogelijkheden, zullen wij u daarover nader informeren.

Hoogachtend, de burgemeester en wethouders van de gemeente AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.