Bijgewerkt: 25 juli 2024

Oudere werklozen komen moeilijk weer aan de slag

Nieuws -> Informatief

Bron: UWV / CBS
28-11-2012

Als gevolg van de krimpende economie daalt de werkgelegenheid dit jaar en de werkloosheid stijgt. De WW-instroom ligt in de eerste acht maanden van 2012 hoger dan in dezelfde periode in 2011.

In de eerste acht maanden van 2012 was de instroom in de WIA lager dan in dezelfde periode in 2011. Op dit moment is onzeker, of deze trend voor heel 2012 doorzet, en wat het WIA-instroomcijfer over heel 2012 zal worden. De instroom in de Wajong zal naar verwachting op hetzelfde niveau liggen als in 2011.

arbeidsmarkt Amstelveen
(Bron CBS - 2012)

Het vertrouwen in de arbeidsmarkt daalt dramatisch in 2012 volgens het CBS. Het aantal WW uitkeringen liep op van 68.000 in oktober 2011 tot ruim 81.000 duizend nu, een stijging van 20 %


30 procent van de 55-plussers met een werkloosheidsuitkering gaat binnen een jaar weer aan het werk. In ruim de helft van de gevallen is sprake van een duurzame baan, waarbij minstens een jaar aaneengesloten werd gewerkt. De cijfers maken duidelijk, dat oudere WW’ers moeilijk weer aan de slag komen, maar niet kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit het op 27 november 2012 gepubliceerde Kennisverslag van UWV (pdf).

Ondanks de kansen op een baan, neemt het aantal lopende WW-uitkeringen aan 55-plussers door de economische crisis verder toe. Het aantal uitkeringen liep op van 68.000 in oktober 2011 tot ruim 81.000 duizend nu, een stijging van 20 procent. In de bouwnijverheid steeg het aantal uitkeringen onder 55-plussers relatief gezien het sterkst, gevolgd door de sector zorg en welzijn.

UWV vraagt al de hele maand november extra aandacht voor de positie van oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Op een afsluitende bijeenkomst vandaag in Zwolle presenteren ongeveer 600 werkzoekende 55-plussers zich aan tientallen werkgevers met vacatures. Ook brengt UWV er de 10.000ste deelnemer aan een netwerkgroep 55-plus onder de aandacht. Deelnemers aan deze netwerkbijeenkomsten van UWV helpen elkaar bij het zoeken naar werk.

'Duizenden oudere werkzoekenden hebben de afgelopen maand belangstelling getoond voor de activiteiten die UWV heeft georganiseerd', -aldus directeur André Timmermans van de divisie Werkbedrijf van UWV. 'De groeiende werkloosheid onder 55-plussers is voor ons een aansporing om werkgevers er op te blijven wijzen te putten uit deze groep werkzoekenden.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.