Bijgewerkt: 1 maart 2024

Ouderen kunnen langer thuis wonen als hun huis toegankelijk is gemaakt

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
25-04-2019

'Ouderen die in toegankelijke huizen wonen, hebben een kleinere kans om in een verpleeghuis terecht te komen. Dit effect loopt op met de leeftijd. Hoewel beleidsmakers het woonbeleid al geruime tijd inzetten als middel om ouderen langer thuis te laten wonen, is dit het eerste grootschalige empirische onderzoek dat de relatie tussen de toegankelijkheid van het huis en instroom in het verpleeghuis in kaart brengt.' – meldt het Centraal Planbureau.

90-Plussers met een gelijkvloerse woning, of een woning waarin ruimte is voor een traplift, hebben een kans van ongeveer 9 %om het komende jaar in het verpleeghuis te belanden. Vergelijkbare ouderen met een woning die niet zonder trap te betreden is, hebben daarentegen een kans van ongeveer 11 %. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie 'Can your house  keep you out of a nursing home?' (pdf 44 pagina’s) [Kan uw huis u uit een verzorgingstehuis houden?] van het Centraal Planbureau (CPB).Ouderen die in huizen wonen die toegankelijk zijn voor mensen met mobiliteitsproblemen hebben minder kans om naar een verpleeghuis te verhuizen dan vergelijkbare personen die in minder toegankelijke huizen wonen. Dit effect neemt toe met de leeftijd en is sterker bij personen met een lichamelijke beperking dan bij personen met cognitieve (neurologische) beperkingen


Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het aanbod van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ is daarom een belangrijk uitgangspunt van het zorgbeleid. Die plek is vaak thuis. Om langer thuis wonen mogelijk te maken richt de overheid zich onder andere op verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de woning. Het CPB heeft, op basis van data over de toegankelijkheid van vrijwel alle woningen van ouderen in Nederland, onderzoek gedaan naar instroom in het verpleeghuis. Aanvullende analyses laten zien dat de toegankelijkheid van de woning vooral een rol speelt voor mensen met lichamelijke beperkingen en in mindere mate voor mensen met cognitieve beperkingen. In het onderzoek wordt rekening gehouden met allerlei verschillende factoren, zoals de zorg waarvan gebruik wordt gemaakt, de faciliteiten in de buurt en persoonlijke kenmerken.

Het bieden van 'de juiste zorg op de juiste plek' is een belangrijk uitgangspunt van het zorgbeleid. Die plek is vaak thuis: ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis wonen. Om het langer thuis wonen te faciliteren, richt de overheid zich onder andere op het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de woning. Hoewel beleidsmakers het woonbeleid dus inzetten als middel om ouderen langer thuis te laten wonen, was er tot op heden geen grootschalig empirisch onderzoek dat de relatie tussen de toegankelijkheid van het huis en instroom in het verpleeghuis in kaart brengt. Lees ook: Nederlandse samenvatting: Langer thuis dankzij een toegankelijk huisAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.