Bijgewerkt: 18 september 2021

Overdracht welzijnswerk naar AanZ Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-10-2013

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de gemeenteraad;

Zoals inmiddels bekend, is AanZ Amstelveen (de werknaam van het: band tussen Vita welzijn en advies en Participe) onze nieuwe aanbieder per 1 januari 2014 voor het welzijnswerk en het beheer van de wijkcentra.

Vanaf die datum komt er een eind aan een jarenlange subsidierelatie met Cardanus. De gemeente Amstelveen is de medewerkers en directie van Cardanus erkentelijk voor hun betrokkenheid en inzet voor Amstelveense bewoners. Een aantal van hen zal waarschijnlijk na een selectieprocedure een nieuw dienstverband krijgen bij AanZ Amstelveen. Het wegvallen van de subsidie voor het welzijnswerk en het beheer van wijkcentra in Amstelveen(en in Uithoorn) heeft Cardanus doen besluiten de gehele stichting op te heffen.

van Zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


Overdracht

Op 22 oktober 2013 heeft wethouder Herbert Raat gesprekken gevoerd met Cardanus (de heren Hogema en Dijksterhuis) en met AanZ Amstelveen (de heren De Leuw, Draaisma en de dames Van Bergen en Van Heesch).

Alle partijen hebben aangegeven een snelle en goede overdracht tussen Cardanus en AanZ Amstelveen van het hoogste belang te vinden. Op korte termijn moet duidelijkheid ontstaan voor het personeel van Cardanus, gebruikers van de wijkcentra, vrijwilligers, onderhuurders van de wijkcentra, cursisten en docenten, wijkplatforms, bewoners initiatiefgroepen etc. Cardanus en AanZ Amstelveen zijn beide verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening.

Als college vinden we transparantie en afstemming in het overdrachtsproces en eenduidige communicatie belangrijk. Deze brief wordt dan ook onderschreven door Cardanus en AanZ Amstelveen.

De afspraken

Wij hebben het volgende afgesproken met Cardanus en AanZ Amstelveen.·  • AanZ levert zo snel mogelijk een lijst met vacatures aan Cardanus. De selectieprocedure inclusief planning die AanZ volgt, zal kenbaar gemaakt worden aan het personeel van Cardanus. AanZ zal met iedereen die gesolliciteerd heeft gesprekken voeren en mensen op geschiktheid voor de nieuwe functies en werkwijze beoordelen.·

  • Voor de Amstelveners en in het bijzonder voor de gebruikers van de wijkcentra is het van belang, dat er continuïteit in de dienstverlening en in het cursusaanbod is. Het cursusaanbod van het cursusbureau van Cardanus viel overigens buiten de tender, omdat het cursusbureau een niet-gesubsidieerde activiteit is.·

  • Cardanus heeft noodzakelijkerwijs alle lopende contracten en verplichtingen beëindigd per 1 januari 2014. De overdracht is er op gericht, dat AanZ Amstelveen zoveel mogelijk contracten met de huidige onderhuurders en gebruikers van de wijkcentra voortzet in 2014 ten behoeve van de continuïteit. AanZ Amstelveen zal betrokkenen zo spoedig mogelijk per brief hierover informeren.·

  • Kinderwerk zal specifieke aandacht krijgen in de overdracht. Ook hier worden de uitgangspunten van het nieuwe beleid van de gemeente gevolgd; daar waar vraag vanuit de wijk is, zal AanZ ondersteuning bieden, zoals het huttendorp.·

  • AanZ Amstelveen zal zich presenteren bij de wijkplatforms.·

  • AanZ Amstelveen zal de vrijwilligersraad van Cardanus informeren over de voortzetting en de condities waaronder de vrijwilligers kunnen werken bij AanZ Amstelveen. Tevens zal binnenkort een gesprek plaatsvinden tussen wethouder Raat, AanZ en de voorzitter van de vrijwilligersraad Ed Dieckman.


Het cursusbureau en de Boemerang van Cardanus

Zowel het cursusbureau als kringloopwinkel De Boemerang van Cardanus vallen buiten de subsidietender, omdat het niet-gesubsidieerde onderdelen van Cardanus zijn. AanZ heeft aangegeven bereid te zijn na te denken over een voortzetting van de cursussen, of bij voldoende belangstelling in ieder geval van het lopende cursusjaar (2013-2014).

Cardanus vindt, dat het personeel van het cursusbureau daarbij moet worden overgenomen. De heer Hogema heeft verder aangegeven bezig te zijn met de verzelfstandiging en verkoop van de Boemerang. Op dit moment is nog geen duidelijkheid te geven over het eindresultaat.

Wij verwachten u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.