Bijgewerkt: 26 november 2022

Overeenkomst overname Hoornsloot en Landscheidingskade

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-03-2015

Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Amstelveen ondertekenen overeenkomst overname Zuidelijke Hoornsloot en Landscheidingskade. Hoogheemraad van Rijnland Hans Pluckel en wethouder Peter Bot van de gemeente Amstelveen ondertekenden op 10 maart 2015 een overeenkomst voor de overname van het onderhoud van de Zuidelijke Hoornsloot en de Landscheidingskade in Amstelveen. Deze overname draagt bij aan een doelmatiger waterbeheer in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Wethouder Peter Bot (BBA) van de gemeente Amstelveen en de heer Hans Pluckel van het Hoogheemraadschap van Rijnland bij de Poel


Overdracht onderhoudstaken water

De gemeente Amstelveen draagt per 1 januari 2016 het onderhoud van 3,5 km watergang van de Zuidelijke Hoornsloot over aan het hoogheemraadschap van Rijnland. Het is Rijnlands taak om onderhoud te voeren in de belangrijke waterlichamen-en objecten om een goede doorstroming te waarborgen. Door de overdracht wordt de uitvoering en verantwoordelijkheid voor het waterbeheer eenduidiger en doelmatiger. De watergang is door de gemeente reeds op diepte gebracht, wat ten goede komt aan een goede af- en aanvoer van het water.

Inzet op samenwerking

Hoogheemraad Hans Pluckel is blij met deze overeenkomst. “Doordat wij nu een groter werkpakket op de markt kunnen zetten, zullen de kosten voor de burger omlaag gaan’’. Ook wethouder Peter Bot is tevreden. “Wij werken al langer goed samen met het hoogheemraadschap en zijn blij, dat wij hiervan nu opnieuw de vruchten plukken”. Ook in de toekomst liggen nog opgaven in de samenwerking van beide partijen. Zo is er een betere waterkwaliteit gewenst in de Poel van Amstelveen, waar de aanwezige bagger de kwaliteit van het water negatief beïnvloed. De gemeente hecht waarde aan een plas die ook voor zwemrecreatie gebruikt kan worden en zet in op de samenwerking met het hoogheemraadschap om dit te bereiken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.