Bijgewerkt: 8 december 2023

Overeenkomst tussen ActiVite en Menskracht7 ondertekend

Nieuws -> Informatief

Bron: ActiVite
07-05-2015

Leiderdorp - ActiVite bereidt haar medewerkers intensief voor op de transitie die zich in de langdurige zorg voltrekt. De verwachting is, dat de zorgzwaarte de komende jaren steeds meer zal toenemen. ActiVite speelt hierop in door het komende jaar 935 medewerkers bij te scholen en voor te bereiden op hun nieuwe rol als zorgverlener.

ActiVite werkt hierbij samen met Menskracht 7, onderdeel van het ROC Mondriaan. Donderdag 30 april 2015 ondertekenden Lita Berkhout-Pos, Voorzitter Raad van Bestuur van ActiVite en Pierre Heijnen, namens de directie van Menskracht7, de overeenkomst.

De transitie in de langdurige zorg vraagt om een andere benadering van zorg en verpleging. Mensen blijven thuis wonen zo lang als het kan en daarbij wordt een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers om de zorg rondom de cliënt met elkaar vorm te geven. De cliënten die een beroep op de zorg doen zullen hierbij zoveel als mogelijk zelf de regie over hun zorg willen blijven voeren.

Foto Amstelveen
(Foto ActiVite - 2015)

v.l.n.r: Voor: Wim Limon, Hoofd HRM ActiVite, Lita Berkhout-Pos, Voorzitter Raad van Bestuur ActiVite, Pierre Heijen, namens de directie van Menskracht 7. Achter: Chris van Berkum, manager Menskracht 7, Lies Lokkerbol, Teammanager Opleidingen ActiVite, John Wesselman, Opleidingsadviseur Menskracht 7, Gertrude Meerburg, medewerker Opleiding ActiVite


Ook de cliëntenpopulatie gaat veranderen: ouderen met dementie blijven langer thuis wonen en het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening die een beroep doen op de langdurige zorg gaat toenemen. Dit vraagt om een andere werkwijze van verzorgenden en verpleegkundigen. Het stimuleren van zelfredzaamheid, meer samenhang met informele zorg en het kunnen omgaan met andere doelgroepen moet een vaste plek krijgen in het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden. Hierbij is het uitgangspunt, dat de zorg aansluit op de persoonlijke wensen en leefsituatie van de cliënt, leidend.

Om de verzorgenden en verpleegkundigen hierin te ondersteunen worden aan de medewerkers van ActVite diverse scholingen aangeboden. Dit scholingstraject wordt uitgevoerd door ervaren trainers van Menskracht 7. Per medewerkersgroep is een ‘op maat’ trainingspakket ontwikkeld, waarbij ook e-learning via een eigen digitale leeromgeving voor ActiVite een belangrijk onderdeel is. De trainingen zullen plaatsvinden tussen april 2015 en juni 2016.

ActiVite?

Zorgorganisatie ActiVite verleent de zorg en hulp, waar cliënten aanspraak op kunnen maken als collectieve voorziening: de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en diverse subsidieregelingen. Daarbij zorgt ActiVite ervoor, dat de financiële middelen besteed worden, zoals ze bedoeld zijn: aan wonen, welzijn en zorg. Zowel in- als extern zijn ze er voortdurend op gericht bureaucratie terug te dringen en efficiency te bevorderen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.