Bijgewerkt: 21 maart 2023

Overlast: Amstelveners hopen op regen

Nieuws -> Gemeente

Bron: VVD-Amstelveen
19-08-2008

Schriftelijke vragen van de VVD-fractie aan het college van B & W op basis van artikel 33 van het reglement van orde.

Uit de Facts & Figures 2007-2008 van de gemeente Amstelveen blijkt dat er een aanzienlijke stijging is van het aantal aangiften met betrekking tot overlast. Sinds 2003 is het aantal aangiften van overlast meer dan verdubbeld, van 652 naar 1555. Uit reacties van bewoners blijkt dat vooral scooteroverlast een ware plaag is in onze stad.

Onlangs was er een scootercontrole (24-7-2008) in het Stadshart. De resultaten van de actie waren succesvol volgens betrokken agenten en de preventieve werking was enorm. Iedere eigenaar liep keurig met zijn scooter aan de hand in plaats van te scheuren over het plein.

De VVD-fractie heeft eerder dit jaar vragen gesteld over de aanpak van scooteroverlast. De burgemeester gaf toen aan dat hij zal bezien of bestaande succesvolle maatregelen als het ASO-project ( Aanpak Scooter Overlast) van Rotterdam in Amstelveen ingezet kan worden.

Scooter Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Blauwe scooter


De VVD heeft hierover de volgende vragen:  1. Is er al meer duidelijkheid wanneer dit ASO-project wordt ingevoerd?

  2. Komen er meer scootercontroles zoals de succesvolle controle op 24-7-2008 in het Stadshart dit jaar?

  3. Komen er ook in andere buurten dan in het Stadshart controles? Wij denken dan in het bijzonder aan de wijken Middenhoven, Westwijk, Bankras, Waardhuizen, Groenhof en andere plekken in de stad waar veel klachten zijn over asociaal gedrag.

  4. Is het college bereid om de gemeenteraad drie maandelijks te informeren over de voortgang en de resultaten van alle controles om de overlast te beperken?


Hans Bulsing

Herbert Raat

VVD-fractie Amstelveen

Herbert Raat Amstelveen

Blij met regenbuien

Dat iedereen genoeg heeft van de (scooter)overlast bleek uit de vele reacties van Amstelveners op artikelen in onze lokale kranten (Amstelveens Nieuwsblad en het Weekblad), en websites (Amstelveen Blog, Amstelveenweb.com) waarin Hans en ik pleiten voor meer scootercontroles zoals in juli in het Stadshart.

De teneur van de reacties was; goed dat jullie je inzetten maar kom eens langs bij ons in de buurt want hier loopt het ook uit de hand. Dat hebben we gedaan, zo zijn we met fractieleden Tom Ponjee en Marius Rietdijk een avond in de wijk Middenhoven geweest bij bewoners thuis. Daar konden we met eigen ogen zien dat de bonnen voor overlast voor het oprapen liggen.

Ook hoorde ik van bewoners dat zij vaak blij zijn met regenbuien. Niet omdat ze van regen houden maar omdat dan de overlast minder is. Binnenkort volgen bezoeken aan andere buurten om te kijken hoe het daar gaat. Mijn conclusie is dat we veel meer moeten gaan handhaven.

Voor burgemeester Jan van Zanen lijkt me de grote stijging van overlast onverteerbaar en de eerste prioriteit. De burgemeester kennende zal hij alles op alles zetten om orde op zaken te stellen. De tijd dat we in Amstelveen konden zeggen dat het hier allemaal wel meevalt ligt achter ons.

Herbert RaatAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.