Bijgewerkt: 15 juni 2024

Oversteekplaatsen rond basisschool Kindercampus King worden aangepakt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-06-2023

Om de verkeersveiligheid rondom basisschool Kindercampus King te vergroten, doet de gemeente aanpassingen aan drie oversteekplaatsen die rondom de school aan het Oostelijk Halfrond liggen.

Op verzoek van de ouderraad en de directie van de school hebben Herbert Raat (VVD) wethouder Verkeer en een verkeerskundige van de gemeente eerder een verkeersschouw gehouden. Hier zijn enkele verkeerstechnische aanpassingen uit naar voren gekomen. De gemeente verwacht deze nog tijdens de zomervakantie af te kunnen ronden.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Een lid van de ouderraad van Kindercampus King overhandigt de petitie over de verkeerssituatie in de buurt aan Herbert Raat (VVD) wethouder Verkeer op 13 april 2023

'Het vergroten van de verkeersveiligheid is een van de prioriteiten van dit college. Zeker als het gaat om kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kleine kinderen. In het geval Kindercampus King hebben ouders en de directie ons gewezen op de soms onveilige verkeerssituatie bij de school. We stimuleren ouders en scholen om contact met ons te zoeken. Waar aanpassingen die de verkeersveiligheid vergroten mogelijk zijn, zullen we dat doen. Belangrijk blijft daarnaast dat we als weggebruikers rekening met elkaar houden'- zegt wethouder Raat.Oversteekplaatsen. Rondom Kindercampus King liggen drie zebrapaden. De gemeente zal alle drie de zebrapaden beter zichtbaar maken door het plaatsen van verkeersborden met een felgele achtergrond. Bij de meest gebruikte oversteekplaats aan de zuidkant van de school breidt de gemeente het zebrapad uit met een mast met lampjes. Door op de knop te drukken gaan de lampjes knipperen en zien automobilisten dat kinderen willen oversteken. Bij het zebrapad over de Florence Nightingalelaan aan de westkant van de school wordt een middeneilandje aangebracht, zodat voetgangers de weg in twee delen kunnen oversteken.

Veiligheid. Het vergroten van de verkeersveiligheid in Amstelveen en in het bijzonder van de routes naar en rondom scholen, is een van de speerpunten van wethouder Raat. Daarom roept hij ouders en scholen op om onveilige verkeerssituaties bij hem te melden, zodat de gemeente kan kijken waar eventueel verkeerstechnische aanpassingen mogelijk zijn. De gemeente trekt hierin samen op met Veilig Verkeer Nederland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.