Bijgewerkt: 20 juni 2024

Oververhitte woningmarkt in de Randstad

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
21-12-2015

De Eigen Huis Marktindicator, de meetlat voor het consumentenvertrouwen op de woningmarkt, bereikte eind november 2015 een waarde van 111 punten, 3 punten hoger dan in oktober. Huizenzoekers in de Randstad kunnen plaatselijk weer te maken krijgen met de verschijnselen van een oververhitte woningmarkt: huizen in populaire buurten worden snel verkocht, brengen regelmatig meer op dan de vraagprijs en kopers kunnen soms zelfs geen bod meer uitbrengen onder voorbehoud van financiering.

Woningmarktspecialist Bob Maas van Vereniging Eigen Huis: "Het herstel van de woningmarkt is goed voor de economie en de werkgelegenheid, maar het hoge consumentenvertrouwen heeft wel als gevolg, dat de vraag naar koopwoningen het aanbod op sommige plaatsen, met name in Amsterdam en Utrecht, ver overtreft. Dat betekent, dat de prijzen daar snel kunnen oplopen en huizen minder betaalbaar worden."

Vereniging Eigen Huis waarschuwt kopers in de grote steden voor de gevolgen van de druk die soms door makelaars en verkopers op hen wordt gelegd om snel een koopbeslissing te nemen. Bob Maas: "Het onder tijdsdruk laten vervallen van een voorbehoud van financiering raden we echt af, tenzij je heel erg zeker van je zaak bent." De vereniging benadrukt, dat het verstandig is om vast te houden aan je eigen afspraken over de maximum hypotheeklast en over het apart houden van spaargeld en andere reserves die je niet in de aankoop van een huis wil steken. "Een nieuwe woning mag geen financiële gevangenis worden. We horen weer regelmatig van mensen die achteraf spijt hebben, dat ze al hun reserves hebben gebruikt om toch maar dat ene huis in een gewilde buurt te kunnen kopen", zegt Bob Maas.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Een grondig onderzoek uitvoeren in een te koop aangeboden woning kan veel negatieve financiële verrassingen voorkomen


Vertrouwensherstel noordelijke provincies blijft achter. Het consumentenvertrouwen in de woningmarkt is met 118 punten het hoogst in de randgemeenten rond de grote steden. In de grote steden zelf is het vertrouwen met een waarde van 113 iets minder hoog dan in de randgemeenten. In de drie noordelijke provincies komt het vertrouwen gemiddeld niet boven de 107 punten. Als gevolg van het 'overloopeffect' van de sterke woningmarkt in grote steden - waaronder bijvoorbeeld ook de stad Groningen - is de verwachting, dat steeds meer omliggende plaatsen en regio's meegaan in het herstel van de woningmarkt. De keerzijde van het hoog gestegen vertrouwen is, dat er lokaal oververhitting van de woningmarkt optreedt, zoals dat in delen van Amsterdam en Utrecht nu al volop het geval is.

Herstel na vertrouwenscrisis in 2012. Het consumentenvertrouwen is ruimschoots verdubbeld sinds het dieptepunt van 51 punten in december 2012. Het herstel kwam in 2013 schoorvoetend op gang, nadat het Kabinet duidelijkheid gaf over de woningmarktmaatregelen. Daarna zorgde vooral de aanhoudende rentedaling in combinatie met een aantrekkende economie voor een sterke toename van het vertrouwen dat consumenten hebben in de woningmarkt. Het stijgende consumentenvertrouwen is terug te zien in de groeiende vraag naar koopwoningen en het stijgende prijsniveau. 'Het is nu een gunstige tijd om een huis te kopen' zegt het merendeel van de Nederlandse bevolking (52%), terwijl ruim een derde (37%) daarover een neutrale mening heeft. Op de vraag, waarom het nu een gunstige tijd is, worden naast de verwachte huizenprijsstijging in het komende jaar (72%) ook het stijgen van de inkomens en een gunstige economische situatie als reden genoemd. In de maand november bereikt de Eigen Huis Marktindicator met 111 punten een nieuwe recordwaarde. Doordat de huizenprijzen in en rond grote steden snel stijgen, maar ook door de steeds strengere financieringsnormen, het verlagen van grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en het krappe woningaanbod komen hier steeds meer kopers buitenspel te staan. Kijk ook rond op de website: Eigen Huis MarktindicatorAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.