Bijgewerkt: 20 juni 2024

Oxford COVID-19 vaccin bereikte het menselijke proefstadium

Nieuws -> Informatief

Bron: Universiteit van Oxford
29-04-2020

Onderzoekers van de Universiteit van Oxford zijn op 23 april 2020 begonnen met het testen van een COVID-19 vaccin op menselijke vrijwilligers in Oxford. Ongeveer 1.110 mensen zullen aan de proef deelnemen, waarbij de ene helft het vaccin krijgt en de andere helft (de controlegroep) een breed beschikbaar meningitisvaccin. Van de eerste twee vrijwilligers die meedoen, krijgt de ene ook het vaccin en de andere de controle.

De onderzoekers zijn in maart begonnen met het screenen van gezonde vrijwilligers (18-55 jaar) voor hun komende ChAdOx1 nCoV-19-vaccinproef in de regio van de Theems Valley. Het vaccin is gebaseerd op een adenovirusvaccinvector en het SARS-CoV-2 spike eiwit, en is geproduceerd in Oxford.

Uitleg over het Oxford Vaccin Centrum COVID-19 Fase I Klinisch Onderzoek:
Het onderzoek is bedoeld om een nieuw vaccin tegen COVID-19 te testen bij gezonde vrijwilligers. Het doel is om te beoordelen of gezonde mensen kunnen worden beschermd tegen COVID-19 met dit nieuwe vaccin genaamd ChAdOx1 nCoV-19. Het zal ook waardevolle informatie opleveren over de veiligheidsaspecten van het vaccin en het vermogen om goede immuunresponsen tegen het virus te genereren.

Wat is het geteste vaccin?
ChAdOx1 nCoV-19 is gemaakt van een virus (ChAdOx1), een verzwakte versie van een verkoudheidsvirus (adenovirus) dat infecties veroorzaakt bij chimpansees, dat genetisch is veranderd, zodat het onmogelijk is om te groeien bij mensen. Er is genetisch materiaal toegevoegd aan het ChAdOx1-construct, dat wordt gebruikt om eiwitten te maken van het COVID-19-virus (SARS-CoV-2) dat Spike glycoproteïne (S) heet. Dit eiwit wordt meestal gevonden op het oppervlak van SARS-CoV-2 en speelt een essentiële rol in de infectieroute van het SARS-CoV-2-virus. Het SARS-CoV-2 coronavirus gebruikt zijn spike proteïne om zich te binden aan ACE2 receptoren op menselijke cellen om toegang te krijgen tot de cellen en een infectie te veroorzaken.

Door te vaccineren met ChAdOx1 nCoV-19 hopen we het lichaam een immuunreactie op het Spike eiwit te laten herkennen en ontwikkelen, waardoor het SARS-CoV-2 virus niet in de menselijke cellen terechtkomt en dus een infectie wordt voorkomen. Vaccins gemaakt van het ChAdOx1-virus zijn tot nu toe aan meer dan 320 mensen gegeven en het is aangetoond dat ze veilig zijn en goed verdragen worden, hoewel ze tijdelijke bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals een temperatuur, hoofdpijn of een pijnlijke arm.

Wat houdt het onderzoek in?
Er worden maximaal 1.102 deelnemers gerekruteerd op meerdere studiesites in Oxford, Southampton, Londen en Bristol. Deze deelnemers zullen willekeurig worden toegewezen om ofwel het ChAdOx1 nCoV-19 vaccin te ontvangen, ofwel een gelicentieerd vaccin (MenACWY) dat zal worden gebruikt als een 'controle' voor de vergelijking. Bij de start van de studie zullen we ook een aparte kleine groep van 10 vrijwilligers rekruteren die vier weken na elkaar 2 doses ChAdOx1 nCoV-19 zullen ontvangen.Wat is het MenACWY-vaccin?
Het MenACWY-vaccin is een erkend vaccin tegen groep A, C, W en Y meningococcus dat sinds 2015 routinematig aan tieners in het Verenigd Koninkrijk wordt gegeven en beschermt tegen een van de meest voorkomende oorzaken van meningitis en sepsis. Dit vaccin wordt ook gegeven als een reisvaccin voor landen met een hoog risico.

Het MenACWY-vaccin wordt gebruikt als een 'actief controlevaccin' in deze studie, om ons te helpen de reactie van de deelnemers op ChAdOx1 nCoV-19 te begrijpen. De reden voor het gebruik van dit vaccin, in plaats van een zoutcontrole, is dat we enkele kleine bijwerkingen verwachten van het ChAdOx1 nCOV-19 vaccin, zoals een zere arm, hoofdpijn en koorts. Zoutoplossing veroorzaakt geen van deze bijwerkingen. Als de deelnemers alleen dit vaccin of een zoutoplossing zouden krijgen en vervolgens bijwerkingen zouden ontwikkelen, zouden ze zich ervan bewust zijn dat ze het nieuwe vaccin hebben gekregen. Het is van cruciaal belang voor dit onderzoek dat de deelnemers blind blijven voor het feit of ze het vaccin al dan niet hebben ontvangen, want als ze wisten dat dit hun gezondheidsgedrag in de gemeenschap na de vaccinatie zou kunnen beïnvloeden, kan dit leiden tot een vertekening van de resultaten van het onderzoek.

Hoe zal het trial proces werken?
De belangrijkste focus van de studie is om uit te vinden of dit vaccin gaat werken tegen COVID-19, of het geen onaanvaardbare bijwerkingen zal veroorzaken en of het goede immuunresponsen veroorzaakt. De dosis die in deze studie wordt gebruikt, is gekozen op basis van eerdere ervaringen met andere vaccins op basis van ChAdOx1. Deelnemers aan de studie zullen niet weten of ze het ChAdOx1 nCoV-19 vaccin hebben ontvangen tot het einde van de studie.

Hoe zit het met na de vaccinatie?
Deelnemers krijgen een E-diagram om eventuele symptomen te registreren gedurende 7 dagen na ontvangst van het vaccin. Ze zullen ook registreren als ze zich onwel voelen voor de volgende drie weken. Na de vaccinatie zullen de deelnemers een reeks vervolgbezoeken afleggen. Tijdens deze bezoeken zal het team de observaties van de deelnemers controleren, een bloedmonster nemen en de deelnemende E-diary bekijken. Deze bloedmonsters worden gebruikt om de immuunrespons op het vaccin te beoordelen. Als deelnemers tijdens het onderzoek COVID-19 symptomen ontwikkelen, kunnen zij contact opnemen met een lid van het klinische team en zullen wij hen beoordelen om te controleren of zij geïnfecteerd zijn geraakt met het virus. Als een deelnemer erg ziek was, bellen we onze collega's in het ziekenhuis en vragen we hen om de vrijwilliger te beoordelen als dat nodig is.

Wanneer zijn de resultaten beschikbaar?
Om te beoordelen of het vaccin werkt om te beschermen tegen COVID-19, zullen de statistici in ons team het aantal infecties in de controlegroep vergelijken met het aantal infecties in de gevaccineerde groep. Hiervoor is het noodzakelijk dat een klein aantal deelnemers aan het onderzoek COVID-19 ontwikkelt. Hoe snel we de benodigde aantallen bereiken, hangt af van de mate van virusoverdracht in de gemeenschap. Als de overdracht hoog blijft, kunnen we over een paar maanden genoeg gegevens krijgen om te zien of het vaccin werkt, maar als de overdrachtsniveaus dalen, kan dit tot 6 maanden duren.

Wat als het niet werkt?
Een groot deel van de vaccins blijkt al voor de klinische proeven niet veelbelovend te zijn. Bovendien werkt een aanzienlijk deel van de vaccins die in klinische proeven worden getest niet. Als we niet in staat zijn om aan te tonen dat het vaccin beschermt tegen het virus, zouden we de voortgang bekijken, alternatieve benaderingen onderzoeken, zoals het gebruik van verschillende aantallen doses, en zouden we het programma mogelijk stopzetten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.