Bijgewerkt: 6 oktober 2022

PS is tegen golfbaan in Bovenkerkerpolder

Nieuws -> Provincie

Bron: SBN / CROG
17-12-2007

Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk meldt op haar website, dat vandaag op maandag 17 december 2007 hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland tegen de streekplanwijziging gestemd, die het Loogman Golfcentrum mogelijk zou moeten maken. Het golfproject werd met 34 tegen 20 stemmen verworpen tijdens de vergadering van PS in het Golden Tulip hotel in Heiloo.

Volgens SBN is daarmee het plan nog niet van de baan, want Loogman Vastgoed kan naar de Raad van State stappen om de beslissing van PS te herroepen. De kans van slagen schat de stichting zeer laag in.

In het Advies Bovenkerkerpolder van de Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid begin december 2007 was het standpunt van de commissie: “dat alle partijen het voorstel van Gedeputeerde Staten steunden ten aanzien van de beleidslijn voor de Legmeerpolder en dat er nog verdeeldheid was ten aanzien van de plannen voor de aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. De fracties VVD en D66 steunden ook laatstgenoemd onderdeel van het GS-voorstel. De fracties GL. SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Ouderenpartij waren tegen dit onderdeel van het voorstel”. PvdA en CDA hadden nog geen standpunt ingenomen.

De verdeeldheid bleef ook vandaag, wat tijdens de stemming zeer duidelijk was. Francien Goudsbloem, voorzitter bestuur Stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk schrijft op de website van de stichting:

” Wij zijn erg blij met de beslissing van PS. Het is een belangrijke uitspraak voor de toekomst van de Bovenkerkerpolder en het gehele Groene Hart. Feiten en argumenten hebben het gewonnen van het grote geld en de manipulaties achter de schermen. Dat is de grote winst van vandaag. Het kostte veel tijd en energie, maar uiteindelijk heeft de rede overwonnen. Dat geeft weer vertrouwen in ons politieke bestel, dat zo velen terecht zijn verloren. Laat dit een eerste stap zijn in de goede richting.

Wij zullen de komende tijd uiteraard de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Wij danken u voor uw inzet en betrokkenheid!”

Website: Stichting Bovenkerkerpolder NatuurlijkAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.