Bijgewerkt: 12 juni 2024

Paascampagne begint in kerken van Amsterdam en Amstelveen

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert
02-04-2014

Op 2 april 2014 is de gezamenlijke multimediale paascampagne van de protestantse kerken van Amsterdam en Amstelveen van start gegaan met de lancering van de website www.pasen020.nl . Op een kaart van Amsterdam en Amstelveen zijn vanaf Palmpasen tot en met Pasen (13-20 april) alle vieringen en andere paasactiviteiten te vinden van de protestantse kerken, maar ook van andere kerkgenootschappen, zoals de rooms-katholieken. Er is een gevarieerd aanbod: van Mattheüs Passion tot paasontbijt, op allerlei manieren is er aandacht voor het Feest van de Hoop.

Foto Amstelveen
(Bron Protestants Amstelveen - 2014)

De flyer van het Feest van de Hoop


Voor mensen die niet weten, wat er met Pasen in de kerk wordt gevierd zijn er informatieve filmpjes over het paasverhaal, zoals het verhaal over de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden, zijn dood aan het kruis en de opstanding. De campagne die, naast de site en filmpjes ook bestaat uit spotjes op AT5/RTV-NH en billboards is bedoeld om mensen nieuwsgierig te maken naar het paasfeest en hen uit te nodigen om met Pasen eens een kerk binnen te lopen.

Via zoekcriteria kunnen bezoekers op de kaart zoeken naar een paasviering die bij hen past. Bijzondere paasvieringen worden uitgelicht en in blogs verkennen dominees uit Amsterdam en Amstelveen de betekenis van Pasen.

Palmzondag (Latijn: Dominica in Palmis), ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), vanouds de tweede zondag van de Passietijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd.

Sinds de hervorming van de liturgiekalender in 1970 wordt Palmzondag ook palmzondag van de passietijd des Heren genoemd, voorheen was dit de Tweede zondag in de Passietijd, ofwel Palmzondag (Dominica II Passionis seu in Palmis). De Eerste Passiezondag (Dominica I Passionis) wordt in de klassieke Romeinse ritus gevierd op de tweede zondag voor Pasen, één zondag voor Palmzondag.

Palmpasenstokken maken in de Kruiskerk Amstelveen

Op zaterdag 12 april 2014, gaan we samen Palmpasen stokken maken: een stok in de vorm van een kruis die je kunt versieren met gekleurd papier, snoepjes en een broodhaantje. Alle kinderen en hun papa’s en mama’s zijn van harte welkom in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a, van 16.00 tot 17.00 uur. Als de kinderen knutselen, kunnen de ouders een kopje koffie drinken maar ze mogen natuurlijk ook meehelpen. Na afloop eten we samen pannenkoeken voor wie dat gezellig vindt.

Op zondag 13 april 2014 vieren we in de Kruiskerk Palmpasen, het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Als je wilt kun je op zondag 13 april in de kerk meelopen met de optocht. De Palmpasenviering begint om 10.00 uur. Voor de kleinste kinderen van 0 tot 4 jaar is er opvang.

Wil je meedoen? Geef je zo snel mogelijk op bij Mirjam Buitenwerf, predikant van de Kruiskerk, 020-3312456, e-mail: buitenwerf@kruiskerk-amstelveen.nl . Hier kun je ook terecht voor vragen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.