Bijgewerkt: 23 april 2024

Paaszondag 2024 - Zegening 'Urbi en Orbi'

Nieuws -> Kerk

Bron: Vatican
31-03-2024

Paus Franciscus (Franciscus Jorge Mario Bergoglio) zal op paaszondag 31 maart 2024 om 12.00 uur zijn boodschap 'Urbi et Orbi' uit de centrale loggia van de Vaticaanse Basiliek uitspreken.
Naar schatting 70.000 pelgrims zijn aanwezig op het Sint-Pietersplein en miljoenen anderen luisterden via radio en televisie over de hele wereld. Urbi et Orbi ('aan de stad [van Rome] en aan de wereld') staat voor een pauselijke toespraak en apostolische zegen van de paus bij bepaalde plechtige gelegenheden.


URBI EN ORBI-BERICHT VAN ZIJN HEILIGHEID PAUS FRANCISCUS PASEN 2024

Centrale loggia van de Vaticaanse Basiliek. Zondag 31 maart 2024

'Beste broeders en zusters, Vrolijk Pasen!

Tegenwoordig weerklinkt in de hele wereld de boodschap die tweeduizend jaar geleden vanuit Jeruzalem werd verkondigd: “Jezus van Nazareth, die gekruisigd werd, is opgewekt!” (Markus 16:6).

De Kerk herbeleeft de verbazing van de vrouwen die op de eerste dag van de week bij zonsopgang naar het graf gingen. Het graf van Jezus was verzegeld met een grote steen. Ook vandaag de dag blokkeren grote stenen, zware stenen de hoop van de mensheid: de steen van de oorlog, de steen van de humanitaire crises, de steen van de mensenrechtenschendingen, de steen van de mensenhandel, en nog veel meer. Net als de vrouwelijke discipelen van Jezus vragen wij elkaar: “Wie zal voor ons de steen wegrollen bij de ingang van het graf?” (vgl. Marcus 16:3).

Dit is de verbazingwekkende ontdekking van die Paasochtend: de steen, de immense steen, werd weggerold. De verbazing van de vrouwen is ook onze verbazing: het graf van Jezus is open en het is leeg! Vanaf hier begint alles opnieuw! Er leidt een nieuw pad door dat lege graf: het pad dat niemand van ons, behalve God alleen, kon openen: het pad van het leven te midden van de dood, het pad van vrede te midden van oorlog, het pad van verzoening te midden van de dood, van haat, het pad van broederschap te midden van vijandigheid.

Foto Amstelveen
(Bron Vatican - 2024)

Paus Franciscus spreekt op Paaszondag 31 maart 2024 zijn boodschap 'Urbi et Orbi' uit de centrale loggia van de Vaticaanse Basiliek in Rome

Broeders en zusters, Jezus Christus is opgestaan! Hij alleen heeft de macht om de stenen weg te rollen die de weg naar het leven blokkeren. Hij, de Levende, is zelf dat pad. Hij is de Weg: de weg die naar het leven leidt, de weg van vrede, verzoening en broederschap. Hij opent dat pad, wat menselijkerwijs onmogelijk is, omdat alleen Hij de zonde van de wereld wegneemt en ons onze zonden vergeeft. Want zonder Gods vergeving kan die steen niet verwijderd worden. Zonder de vergeving van zonden kunnen de barrières van vooroordelen, wederzijdse beschuldigingen en de veronderstelling dat wij altijd gelijk hebben en anderen ongelijk hebben, niet worden overwonnen. Alleen de verrezen Christus opent, door ons de vergeving van onze zonden te schenken, de weg voor een vernieuwde wereld.

Alleen Jezus opent voor ons de deuren van het leven, die deuren die we voortdurend sluiten nu de oorlogen zich over de hele wereld verspreiden. Vandaag willen we in de eerste plaats onze ogen richten op de Heilige Stad Jeruzalem, die getuige was van het mysterie van het lijden, de dood en de opstanding van Jezus, en op alle christelijke gemeenschappen van het Heilige Land.

Mijn gedachten gaan vooral uit naar de slachtoffers van de vele conflicten wereldwijd, te beginnen met die in Israël en Palestina, en in Oekraïne. Moge de verrezen Christus een pad van vrede openen voor de door oorlog verscheurde volkeren van deze regio's. Door op te roepen tot respect voor de beginselen van het internationaal recht, spreek ik mijn hoop uit op een algemene uitwisseling van alle gevangenen tussen Rusland en Oekraïne: alles in het belang van iedereen!

Ik doe nogmaals een beroep op de toegang tot humanitaire hulp aan Gaza, en roep nogmaals op tot de onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars die op 7 oktober jongstleden zijn opgepakt en tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook.

Laten we niet toestaan dat de huidige vijandelijkheden ernstige gevolgen blijven hebben voor de burgerbevolking, die inmiddels aan de grens van haar uithoudingsvermogen is gekomen, en vooral voor de kinderen. Hoeveel lijden zien we in de ogen van de kinderen: de kinderen in die landen in oorlog zijn vergeten hoe ze moeten glimlachen! Met die ogen vragen ze ons: Waarom? Waarom al deze doden? Waarom al deze vernietiging? Oorlog is altijd een absurditeit, oorlog is altijd een nederlaag! Laten we niet toestaan dat de versterkende oorlogswind over Europa en de Middellandse Zee waait. Laten we niet toegeven aan de logica van wapens en herbewapening. Vrede wordt nooit gesloten met armen, maar met uitgestrekte handen en open harten.

Broeders en zusters, laten we Syrië niet vergeten, dat dertien jaar lang heeft geleden onder de gevolgen van een lange en verwoestende oorlog. Zoveel doden en verdwijningen, zoveel armoede en vernietiging vragen om een reactie van iedereen en van de internationale gemeenschap.

Mijn gedachten gaan vandaag in het bijzonder uit naar Libanon, dat al enige tijd een institutionele impasse en een dieper wordende economische en sociale crisis doormaakt, die nu nog verergerd wordt door de vijandelijkheden aan de grens met Israël. Moge de verrezen Heer het geliefde Libanese volk troosten en het hele land steunen in zijn roeping om een land van ontmoeting, samenleven en pluralisme te zijn.

Ik denk ook in het bijzonder aan de regio van de Westelijke Balkan, waar belangrijke stappen worden gezet op weg naar integratie in het Europese project. Mogen etnische, culturele en confessionele verschillen geen oorzaak van verdeeldheid zijn, maar eerder een bron van verrijking voor heel Europa en voor de wereld als geheel.

Ik moedig eveneens de discussies aan die plaatsvinden tussen Armenië en Azerbeidzjan, zodat zij, met de steun van de internationale gemeenschap, de dialoog kunnen voortzetten, de ontheemden kunnen bijstaan, de plaatsen van aanbidding van de verschillende religieuze belijdenissen kunnen respecteren en zo snel mogelijk tot een oplossing kunnen komen. een definitief vredesakkoord.

Moge de verrezen Christus een pad van hoop openen voor allen die in andere delen van de wereld lijden onder geweld, conflicten, voedselonzekerheid en de gevolgen van klimaatverandering. Moge de Heer troost schenken aan de slachtoffers van terrorisme in al zijn vormen. Laten we bidden voor al diegenen die hun leven hebben verloren en smeken om berouw en bekering van de daders van deze misdaden.

Moge de verrezen Heer het Haïtiaanse volk bijstaan, zodat er spoedig een einde kan komen aan de daden van geweld, verwoesting en bloedvergieten in dat land, en dat het vooruit kan gaan op de weg naar democratie en broederschap.

Moge Christus troost en kracht schenken aan de Rohingya, geteisterd door een ernstige humanitaire crisis, en de weg openen naar verzoening in Myanmar, dat al jaren wordt verscheurd door interne conflicten, zodat elke logica van geweld definitief kan worden opgegeven.

Moge de Heer wegen van vrede openen op het Afrikaanse continent, vooral voor de lijdende volkeren in Soedan en in de hele regio van de Sahel, in de Hoorn van Afrika, in de regio Kivu in de Democratische Republiek Congo en in de provincie van Capo Delgado in Mozambique, en een einde maken aan de langdurige situatie van droogte die grote gebieden treft en hongersnood en honger veroorzaakt.

Moge de Verrezene het licht van zijn gezicht laten schijnen op migranten en op allen die een periode van economische moeilijkheden doormaken, en hen troost en hoop bieden in hun moment van nood. Moge Christus alle mensen van goede wil leiden om zich in solidariteit te verenigen, om samen de vele uitdagingen aan te pakken die opdoemen voor de armste gezinnen in hun zoektocht naar een beter leven en geluk.

Laten we op deze dag, wanneer we het leven vieren dat ons is gegeven in de opstanding van de Zoon, de oneindige liefde van God voor ieder van ons gedenken: een liefde die elke beperking en elke zwakte overwint. En toch, hoezeer wordt de kostbare gave van het leven veracht! Hoeveel kinderen kunnen er niet eens geboren worden? Hoeveel mensen sterven van de honger en blijven verstoken van essentiële zorg of zijn het slachtoffer van misbruik en geweld? Hoeveel levens zijn het voorwerp van mensenhandel geworden ten behoeve van de toenemende handel in mensen?

Broeders en zusters, op de dag, waarop Christus ons heeft bevrijd van de slavernij van de dood, doe ik een beroep op allen die politieke verantwoordelijkheden hebben om alles in het werk te stellen in de strijd tegen de plaag van de mensenhandel, door onvermoeibaar te werken aan het ontmantelen van de netwerken van uitbuiting en breng vrijheid aan degenen die hun slachtoffers zijn. Moge de Heer hun families troosten, vooral degenen die vol spanning wachten op nieuws over hun dierbaren, en hen troost en hoop schenken.

Moge het licht van de opstanding onze geest verlichten en ons hart bekeren, en ons bewust maken van de waarde van ieder menselijk leven, dat verwelkomd, beschermd en geliefd moet worden. Een vrolijk Pasen voor iedereen!
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.