Bijgewerkt: 23 april 2024

Palmzondag in 2024

Nieuws -> Kerk

Bron: Wikipedia/Amstelveenweb
23-03-2024

Palmzondag (Latijn Dominica in Palmis de passione Domini in de rooms-katholieke kerk, Palmarum in de protestantse kerk) is de zesde en laatste zondag van de vastentijd en de zondag vóór Pasen. Met Palmzondag op 24 maart 2024 begint de Goede Week, die in de Evangelisch-Lutherse Kerk ook wel Stille Week wordt genoemd. De Grote Week of Heilige Week van de katholieke en orthodoxe tradities omvat ook Pasen.

Palmzondag herdenkt de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Als teken van zijn koningschap juichten de mensen hem toe en verspreidden palmtakken onder degenen die naar Jeruzalem kwamen (Johannes 12.13-15 EU, Mt 21.1-11 EU, Mk 11.1-11 EU). Palmbomen werden op veel plaatsen als heilige bomen vereerd; in Delos waren ze bijvoorbeeld heilig voor Apollo. In het Middellandse Zeegebied worden ze van oudsher gezien als een symbool van leven en overwinning, en in Israël vooral als een symbool van onafhankelijkheid en de zegevierende koning (1 Macc 13.51 EU; 2 Macc 14.4 EU).

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2024)

Giotto di Bondone  - nr. 26 scènes uit het leven van Christus - 10. Intocht van Jezus in Jeruzalem, geschilderd in 1304

Het motief van de koning, die op een ezel komt rijden, vinden we als symbool van de geweldloze koning van vrede en nederigheid terug in de Bijbelse profeet Zacharias (Zach 9.9 EU). Paus Benedictus XVI interpreteerde de intocht van Jezus op de berg der armen als een tegenbeeld van de strijdwagens die hij afschafte: Jezus is “een arme koning, iemand die niet regeert door middel van politieke en militaire macht. Zijn diepste wezen is nederigheid, zachtmoedigheid jegens God en mensen”. Als “koning van de vrede” staat hij in contrast met de koningen van de wereld.

De oorsprong van de christelijke Palmzondagviering gaat waarschijnlijk terug tot de liturgie van Jeruzalem, waar de individuele gebeurtenissen van Jezus' lijden in hun eigen vieringen en rituelen werden herschapen. In de Latijnse Kerk was de liturgische viering van palminwijding en palmprocessie op Palmzondag sinds de tweede helft van de 9de eeuw gebruikelijk.

De consecratie van de palm maakte vroeger deel uit van de heidense paasgebruiken voordat deze in veel gebieden naar Palmzondag werd verplaatst. De gewijde takken waren niet alleen bedoeld om het huis tot de volgende renovatie tegen bliksem en vuur te beschermen, maar werden ook met de schelpen van de paaseieren en de kolen van de paasvuren in de hoeken van de velden geplakt of begraven om ze zo te maken vruchtbaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.