Bijgewerkt: 24 juni 2021

Panta Rhei reactie op artikel in Elsevier

Nieuws -> Informatief

Bron: Panta Rhei
11-01-2008

Publicatie in Elsevier: selectieve en achterhaalde berichtgeving

Schoolexamencijfers Panta Rhei al meer in lijn met cijfers voor centraal schriftelijk examen

Scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen vindt dat zij ten onrechte door weekblad Elsevier in een kwaad daglicht is gesteld. Deze week maakte Elsevier bekend dat op SG Panta Rhei het gemiddelde cijfer voor het schoolexamen mavo (vmbo theoretische en gemengde leerweg) in het jaar 2006 1,8 punt hoger was dan het gemiddelde cijfer voor het centraal examen.

Panta rhei bord Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)Deze conclusie geldt voor slechts 10 van de 123 leerlingen die in dat jaar examen deden. De examencijfers in de andere leerwegen (basis- en kaderberoepsgericht) vertonen dit beeld niet. Panta Rhei praat dit aantal van 10 niet goed, maar noemt het meteen ook statistisch verwaarloosbaar. In ieder geval rechtvaardigen deze 10 niet het allesomvattende oordeel dat de school als geheel hoge cijfers cadeau doet en met cijfers sjoemelt.

Bovendien zijn de gegevens achterhaald: in 2007 was het verschil voor de mavoleerlingen met een derde teruggebracht tot 1,2 punt. Voor de andere leerlingen, die op basis- of kaderniveau eindexamen deden, bleef dit verschil in 2007 binnen de aanvaardbare norm: respectievelijk 0,0% en 0,4%. De school streeft naar verdere verbetering op dit terrein. Ook op andere terreinen is Panta Rhei volop bezig met vernieuwing en verbetering.

Geen opzet

Panta Rhei vindt dat Elsevier voor zijn oordeel niet alleen zeer selectief, maar ook suggestief te werk is gegaan. Het weekblad suggereert ten onrechte dat de hoge cijfers opzettelijk zijn gegeven. Directeur Bert de Weerd van Panta Rhei: ‘Er is geen enkele regie geweest om de cijfers van het schoolonderzoek zo hoog mogelijk te maken, zodat de leerlingen het centraal schriftelijk examen zouden kunnen overleven. Er zijn beslist geen hoge cijfers cadeau gedaan. Wèl is het schoolonderzoek in verhouding een aantal jaren te licht geweest, en dat hebben we inmiddels verbeterd.’

Aparte mavoklas

Een oorzaak voor het grote verschil is dat de leerlingen voor de mavo (theoretische leerweg) in het verleden in dezelfde klas zaten als de leerlingen voor de kaderberoepsgerichte leerweg. Ze legden dezelfde toetsen en schoolonderzoeken af, terwijl de normering deels niet was aangepast aan het niveauverschil. Inmiddels zitten de mavoleerlingen bij elkaar in een aparte mavostroom, waardoor ze op hun eigen niveau les krijgen, schoolonderzoeken maken en becijferd worden.

Het mavoproject is een van de verbeteringen die in gang gezet zijn op Panta Rhei. De school ontwikkelt nieuw onderwijskundig beleid. Ook krijgt ze binnen afzienbare tijd de beschikking over nieuwe gebouwen aan de Pandora. Daar zullen de opleidingen in de sectoren Techniek, Zorg en Welzijn en Economie op een eigentijdse manier aangeboden worden, onder andere in de vorm van projectonderwijs, en gebruikmakend van een elektronische leeromgeving. De school biedt ook het intersectorale programma Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) aan.

Panta Rhei heeft zo’n 640 leerlingen en circa 95 medewerkers. De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit Amstelveen, Ouderkerk, Uithoorn, Diemen en Amsterdam.

Externe link: Scholieren krijgen punten cadeau bij examensAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.