Bijgewerkt: 27 juni 2022

Parkeerregulering verandert rondom het raadhuis van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-08-2012

Het huidige parkeerterrein bij het raadhuis van Amstelveen heeft onvoldoende capaciteit om bezoekers en medewerkers een parkeerplek te bieden. Vanaf 2013 komen circa 140 medewerkers van de gemeente Aalsmeer te werken op het raadhuis van Amstelveen in verband met de ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten. Dit heeft tot gevolg dat de parkeerdruk nog verder toeneemt.

Om aan de vraag tegemoet te komen, stelt het college voor om mobiliteitsmanagement toe te passen, parkeerregulering in te voeren voor kortparkeerders en 90 extra parkeerplaatsen te realiseren. De gemeenteraad beslist hier naar verwachting over in de raadsvergadering van september.

Mobiliteitsmanagement

In opdracht van de gemeenteraad, onderzoekt het college de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement (bijv. vergoeding van fietsen, volledig vergoeden van reizen met openbaar vervoer en carpoolen). Alhoewel de ervaring leert, dat hiermee een beperkte afname van het autoverkeer mogelijk is, wil het college alle mogelijkheden benutten om minder parkeerdruk te realiseren. Iedere medewerker, of bezoeker die kiest voor een ander vervoermiddel, betekent winst.


Grotere kaart weergeven Parkeergebied rond het raadhuis van Amstelveen. De luchtfoto is een paar jaar oud

Parkeerregulering

Net als in de huidige situatie dient het kortparkeren voor bezoekers aan het raadhuis te worden gefaciliteerd. In de huidige situatie is er met de 16 bestaande parkeerplaatsen op de meeste dagdelen voldoende capaciteit voor kortparkeren. Dat kan veranderen vanaf de samenwerking met Aalsmeer. Na het gereedkomen van de uitbreiding van de parkeervoorzieningen wordt gemeten, of en zo ja hoeveel extra parkeerplaatsen voor kortparkeren nodig zijn.

Uitbreiding van parkeerplekken

Omdat de huidige parkeercapaciteit op piekmomenten nu al onvoldoende is en het parkeerterrein ook gebruikt wordt door bezoekers van het Oude Dorp, heeft het college meerdere varianten onderzocht om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Wethouder John Levie (BBA) van verkeer:’

Alhoewel de parkeerdruk met de voorgestelde variant niet helemaal verdwijnt, gaat hier wel de voorkeur naar uit van het college. De bestaande landschappelijke structuur en het groene karakter van het gebied worden zo het minst aangetast. Daarnaast kunnen we de speelweide behouden en zijn de extra parkeerplaatsen ook tijdens schaatsdagen beschikbaar. Daar komt bij, dat deze variant ook pas binnen het beschikbare budget van 465.000 euro'. 

Tijdelijke maatregelen

Er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig om de extra parkeerplaatsen mogelijk te maken. Dit duurt minimaal 26 weken. Daarna kan pas met de aanleg begonnen worden. De verwachting is dan ook, dat er tot en met de zomer van 2013 in en om het raadhuis parkeerproblemen optreden. Het college bekijkt momenteel tijdelijke maatregelen zoals het inzetten van een pendelbus.

Mogelijke uitbreiding in de toekomst

Nadat de uitbreiding gereed is worden alle parkeervoorzieningen in het Oude Dorp gemeten. Zo ontstaat een goed beeld over eventuele knelpunten en kan het college extra stappen nemen zoals het aanleggen van meer parkeerplaatsen voor kort parkeren en een mogelijke uitbreiding van parkeren op de plek van de skatebaan in het Oude Dorp.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.