Bijgewerkt: 4 december 2022

Parkeertarief: raad zat te slapen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Gemeente Amstelveen
31-03-2011

De Amstelveense raadsleden hebben massaal zitten te slapen, toen de tarieven voor parkeervergunningen in het Stadshart in november vorig jaar werden bepaald. Dat concludeerde collegepartij OCA (Ouderencombinatie) in een korte raadsvergadering op woensdag 23 maart 2011. Door onoplettendheid explodeerden de parkeertarieven voor de eerste bewonersvergunning met ruim 500 procent: van 15 naar 90 euro.

Dat leverde zoveel weerstand onder bewoners op, dat de raad, na een aangepast voorstel van het college, nu onder druk van de publieke opinie besloten heeft de tarieven aan te passen. Het resultaat is, dat de eerste bewonersvergunning met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 wordt verlaagd van 90 naar 75 euro, nog altijd een verhoging van 400 procent (in 2010 bedroeg het tarief 16 euro).

De tweede bewonersvergunning wordt daarbij drastisch verhoogd van 100 naar 160 euro (was 65 euro). Opmerkelijk was dat volgens D66-raadslid Hendriksen slechts 46 bedrijfsvergunningen zijn verstrekt, terwijl het tarief voor deze vergunning juist gehalveerd was. Omdat de vergunningen al zijn uitgegeven, kon dat tarief niet tijdig meer worden aangepast.

De oppositie (D66, GL, PvdA, SP) bleek nog niet blij met de aangepaste tarieven, maar zegt niet meer aan 'de knoppen te kunnen draaien'. Jeroen Brandes (PvdA) liet weten desondanks redelijk tevreden te zijn met de tussentijdse aanpassing, terwijl Sander Mager (GL) 'mixed feelings' had. De hoop is gevestigd op het nieuwe parkeerbeleid dit najaar, na een uitvoerig onderzoek van de Rekenkamer. Dat het ergens scheef is gelopen, daar was iedereen het over eens.

De collegepartijen (VVD, CDA, BBA, OCA, CU) waren over het algemeen te spreken over de tussentijdse aanpassing. Geert Jansen (CDA) sprak van een aanvaardbare tussenoplossing, terwijl de CU als enige partij wel echt blij was en sprak van „een uitgebalanceerde aanpassing." CU-lid Bert de Pijper vond het zelfs jammer, dat de tegemoetkoming nog niet genoeg bleek voor Stadshart-bewoners. Linda Roos (BBA) nam het zichtbaar op voor eigen partij wethouder John Levie en vindt, dat de wethouder meer tijd verdient.

„Het is geen wandelclub, waar je tegen zegt dat we even snel een andere route gaan lopen." Wethouder Levie gaf aan voor nu tevreden te zijn, maar nog geen blij gemoed te hebben. „We hebben gewoon te weinig ruimte in het Stadshart, dat is een groot probleem. Ik zal er nog wel slapeloze nachten van hebben, maar u krijgt uw nieuwe parkeerbeleid. "Overigens is het tarief voor betaald parkeren in het Stadshart met ingang van 24 maart aangepast van € 1,05 per 35 minuten naar 1 euro per 30 minuten.

Levie  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder John Levie (BBA) tijdens de raadsvergadering op 23 maart 2011


De brief van de gemeente

Op donderdag 31 maart 2011 kregen de bewoners in het Stadshart de volgende brief, van de gemeente Amstelveen in hun brievenbus:

Op 1 mei 2011 verlopen de parkeervergunningen in uw woonomgeving. Binnenkort ontvangt u een acceptgiro voor verlenging van uw vergunning(en). Wij maken u erop attent dat de tarieven van de vergunningen sterk zijn gestegen.

De gemeenteraad heeft op 10 november 2010 besloten de tarieven van de parkeervergunningen te wijzigen met ingang van 2011. De meeste vergunningen zijn in tarief omhoog gegaan. Doel van de aanpassing was om te komen tot meer kostendekkende tarieven. Vooral het tarief van de bezoekersvergunning ad € 16,60 stond voorheen in geen verhouding tot de kosten die de gemeente maakt voor uitgifte en controle van de vergunningen (ca. € 120,00).

De verhoging van het tarief van de bezoekersvergunning naar € 90,00 heeft tot veel onrust geleid. Er zijn diverse reacties ingediend en suggesties gedaan, waaronder een voorstel van de Belangenvereniging Meanderbewoners. Dit voorstel behelsde de verhoging van het tarief van het betaald parkeren, het doorvoeren van efficiencymaatregelen en het beperken van de tariefsverhoging van de bezoekersvergunning.

Na de behandeling van het onderwerp parkeren tijdens de vergadering van de raadscommissie ruimte, wonen en natuur op 8 maart 2011 is ons gebleken dat meerdere raadsfracties nu al iets willen doen om de tariefsverhoging te beperken. Wij hebben vervolgens de raad op 14 maart 2011 een voorstel gedaan om de tariefsverhoging van de bezoekersvergunning te beperken tot € 75,00 met terugwerkende kracht per 1 januari 2011. De raad heeft hiermee ingestemd in de vergadering van 23 maart 2011.

Het verlies aan inkomsten wordt gecompenseerd door een verhoging van het tarief van het betaald parkeren bij parkeermeters in het Stadshart en een verhoging van het tarief van de 2e bewonersvergunning. Het doorvoeren van efficiencymaatregelen is onderdeel van onze aanpak om te komen tot een effectievere parkeerregulering met ingang van 2012.

Aldus bedragen de tarieven voor u bij verlenging van de vergunning(en) per 1 mei 2011:

le bewonersvergunning              € 100,00 (vorig jaar €   70,40)

2e bewonersvergunning              € 160,00 (vorig jaar € 140,50)

le en 2e bezoekersvergunning     €   75,00 (vorig jaar €   16,60)

Bewoners die sinds 1 januari een nieuwe bezoekersvergunning hebben aangeschaft tegen een prijs van € 90,00 krijgen automatisch een bedrag van € 15,00 per vergunning teruggestort.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

J. Levie, wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.