Bijgewerkt: 3 juli 2022

Participatie-aanpak van het hondenbeleid in het Amsterdamse Bos

Nieuws -> Amsterdamse Bos

Bron: Gemeente Amstelveen
30-06-2021

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de Participatie-aanpak van het hondenbeleid in het Amsterdamse Bos

Geachte raad,

Graag informeren wij u over de participatie-aanpak hondenbeleid naar aanleiding van het Bosplan 2020-2030 (pdf 76 pagina’s) dat in februari 2021 is aangenomen in de gemeenteraad in Amsterdam en besproken is in uw raad. In de uitvoering van het Bosplan trekken wij op onderdelen gezamenlijk op met de Amsterdamse Bosorganisatie. Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang op het thema honden.

Foto Amstelveen
(Bron Amsterdamse Bos - 2007)

Honden zijn welkom in het Amsterdamse Bos en mogen op veel plekken vrij loslopen. Waar ze aangelijnd moeten worden of verboden zijn, wordt dat met borden aangegeven


Zoals aangekondigd in het bosplan organiseert het Amsterdamse Bos in overleg met ons dit jaar verschillende acties en expertmeetings met bezoekers, experts, ondernemers en andere belanghebbenden om samen oplossingen te bedenken voor het beter beschermen van natuurwaarden en het verminderen van onveilige situaties. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat honden en hun baasjes welkom zijn en blijven in het Bos. We onderzoeken samen met belanghebbenden een manier om dit zo te houden en tegelijkertijd de veiligheid van mens en dier beter te waarborgen. Zodat het Bos een plek is en blijft, waarin de natuur floreert, bezoekers met en zonder honden zich welkom voelen en iedereen zo veilig en ongestoord mogelijk kan recreëren.

De participatie-aanpak hondenbeleid behelst onder meer een zorgvuldig opgestelde enquête waarmee we inzicht willen krijgen in de ervaringen van de bezoekers. Ook horen we graag meningen over mogelijke voorstellen tot aanpassing van de hondenzonering of aanlijnplicht in het Bos om de veiligheid van iedereen te vergroten en de natuur beter te beschermen.

Daarnaast onderzoekt het Bos in gezamenlijkheid met ons het vergunningenstelsel voor honden-uitlaatservices wat mogelijk kan leiden tot een aanpassing van onze APV. Daarover informeren wij u in een later stadium. De online en telefonische enquête die na de zomer plaatsvindt, is onderdeel van de participatie op de in het Bosplan besproken mogelijke aanpassing van de regels voor honden. De resultaten van deze enquête publiceert de Amsterdamse Bos organisatie naar verwachting dit najaar op www.amsterdamsebos.nl en op social media. Ook wij besteden hier op onze communicatiekanalen aandacht aan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Lentewolken boven het Amsterdamse Bos in mei 2020


Voor de online enquête worden alle mensen die hebben gereageerd op de inspraakversie van het Bosplan uitgenodigd, waaronder ook de indieners van petities op het Bosplan. Een representatief panel van Amsterdammers en Amstelveners wordt telefonisch benaderd. Op basis van de resultaten werkt het Amsterdamse Bos in nauwe samenwerking met ons een eerste voorstel uit voor de hondenafspraken. Dit bespreekt de bosorganisatie in een online gesprek met zo’n veertig geënquêteerden die hebben aangeven verder hierover mee te willen denken. Op basis van dit gesprek en met adviezen van experts werken we dit uit in maatregelen.

Voorafgaand aan de enquête organiseert de bosorganisatie binnenkort extra acties. Zoals gesprekken met stadsecologen, ruiters, sporters en hondengedragsexperts en na de zomer een webinar over de relatie tussen natuur en honden. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de enquête, of wilt u bijvoorbeeld een uitnodiging voor het webinar ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Hinke Kappert h.kappert@amsterdam.nl.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.