Bijgewerkt: 23 maart 2023

Participatiebijeenkomst over het Wmo-loket

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb.com
01-11-2006

Op dinsdagavond 31 oktober 2006 organiseerde de gemeente Amstelveen een participatiebijeenkomst over het Wmo-loket. De bijeenkomst vond plaats in het bedrijfsrestaurant van het Raadhuis.

de Loor Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Martijn de Loor van het management-adviesbureau Atrivé tijdens zijn Powerpoint presentatie


Martijn de Loor van het management-adviesbureau Atrivé presenteerde een toelichting op de Nota van Uitgangspunten van het Wmo-loket, welke de gemeenteraad van Amstelveen heeft vastgesteld op 4 oktober 2006. Hij zette in zijn presentatie uiteen wat de burgers en van de zorginstellingen in 2007 kunnen verwachten op zorggebied.

Wethouder de heer drs. Jan-Willem Groot (CDA) Wethouder Economische zaken en Werkgelegenheid was als plaatsvervangend wethouder van Jeugd en Zorg ook aanwezig en probeerde allerlei moeilijke vragen van het publiek te beantwoorden. Het was geen makkelijke taak, want zelfs de specialisten van de gemeente waren niet in staat een aantal vragen te beantwoorden.

Wethouder Groot Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

CDA wethouder Jan-Willem Groot


Op 1 januari 2007 start het loket in samenwerking met het CIZ met het bundelen van de toegang tot voorzieningen in het kader van de Wmo en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voorzieningen zoals indicatiestelling voor rolstoelen, collectief gehandicapten- en ouderenvervoer, maaltijdvoorziening, hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verzorgings- en verplegingshuizen en nog vele andere zaken.

Wmo Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Tussen de aanwezigen waren veel gehandicapten


Het Wmo-loket moet in 4 jaar lang uitgroeien tot een centraal punt waar burgers, cliëntenorganisaties en instellingen in de stad informatie en advies kunnen krijgen over alle vragen rond Wonen, Welzijn en Zorg in en rond Amstelveen.

wethouder Groot Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Plaatsvervangend wethouder Jan-Willem Groot luistert geconcentreerd naar een vraag


zorgmanagers Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De Amstelveense zorgmanagers hadden ook veel vragen


De korte tijd, die beschikbaar is tot 1 januari 2007 roept grote vraagtekens op in verband met een succesvolle afronding van het nieuwe Wmo-loket in Amstelveen. De aanwezige Amstelveense zorgmanagers en sociale werkers hebben erg veel moeite met de manier van het invoeren van deze wet. De gemeente kan slechts 4 organisaties een contract verstrekken. Daardoor heerst er grote onzekerheid tussen de werknemers van de plaatselijke thuiszorg, want als ze geen contract van de gemeente krijgen wordt ontslag aangevraagd.

zorgmanagers Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De naam van de Wmo-balie in Amstelveen heet voortaan Loket Maatschappelijke Ondersteuning en is met 30 stemmen gekozen.


De cliënten van deze organisaties, de zorgvragers, weten het ook niet precies wat met hun hulp zal gebeuren. Als bijvoorbeeld een thuiszorg-bedrijf geen contract krijgt van de gemeente, kan het gebeuren dat de zorgvragers, die al jaren vertrouwde hulp hebben, deze nooit meer terugzien.


Wat is Wet Maatschappelijke Ondersteuning?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een nieuwe wet die de basis zal vormen voor een nieuw stelsel van Zorg en Welzijn dat in 2007 in Nederland zal worden ingevoerd. Dit stelsel zal bestaan uit drie wetten. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wmo moet uitgevoerd gaan worden door de gemeenten. Zij krijgen veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven. Gevolg daarvan zal zijn dat binnen elke gemeente deze wet anders uitgevoerd zal gaan worden.


Sommigen menen dat daar in toenemende mate draagvlak voor is; volgens hen willen burgers meer en meer direct invloed op zaken die hen aangaan en leent de lokale overheid zich daar beter voor dan de rijksoverheid. Anderen hebben ernstige twijfels over dit draagvlak en voorzien grote onvrede door de verschillen in behandeling die tussen inwoners van verschillende gemeenten kunnen onstaan.

 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.