Bijgewerkt: 23 juni 2024

Participatieraad Sociaal Domein Amstelveen zoekt nieuwe voorzitter

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-05-2024

De Participatieraad Sociaal Domein van de gemeente Amstelveen zoekt een nieuwe voorzitter. “Deze adviesraad is een belangrijke gesprekspartner”, zegt wethouder Marijn van Ballegooijen. “Ze geven gevraagd en ongevraagd advies over ons sociaal beleid.”

De huidige voorzitter Bill Admiraal zwaait eind dit jaar af. “Wij bedanken Bill voor alle jaren dat hij dit werk heeft gedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat inwoners een stem hadden bij de vorming en uitwerking van ons beleid. Dat is heel waardevol geweest. We kijken uit naar een voortzetting van de participatieraad onder leiding van een nieuwe voorzitter.”

De Participatieraad Sociaal Domein bestaat sinds november 2016. De groep werd ingesteld om beleid tot stand te laten komen met inbreng van inwoners of andere direct betrokkenen. In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van de doelgroepen ouderen, inwoners met een fysieke beperking, jeugd en minima. De raad bestaat uit 14 leden.

Foto Amstelveen
(Bron B. Admiraal - 2017)

Bill Admiraal voorzitter van de Participatieraad Sociaal Domein van Amstelveen


De Participatieraad Sociaal Domein adviseert het College van B en W gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en uitvoering van sociaal beleid, in het bijzonder op het gebied van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vanuit het perspectief van de inwoners/client of gebruiker.

De rol van voorzitter is onafhankelijk. De voorzitter heeft ervaring met leiden van vergaderingen en kan actief en kritisch meedenken. De vacature en verdere informatie over de procedure is te vinden op de vacaturesite van de gemeente Amstelveen. Heeft u vragen of wilt u meer weten over de Participatieraad Sociaal Domein, neem dan contact op met voorzitter Bill Admiraal via participatieraadsociaaldomein@amstelveen.nl.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.