Bijgewerkt: 17 januari 2022

Partnertoeslag AOW met de hoogste inkomens verdwijnt

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
02-07-2013

Bij de Tweede Kamer is een voorstel tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet ingediend met het oog op het geleidelijk afschaffen van de AOW-partnertoeslag voor mensen met de hoogste inkomens. Dit voorstel is onderdeel van het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher. De toeslag wordt vanaf 2015 in vier jaarlijkse stappen afgebouwd.

De geleidelijke afschaffing gaat gelden voor AOW-ers met een inkomen vanaf € 46.000,- (exclusief AOW). Vanaf deze inkomensgrens wordt de partnertoeslag geleidelijk gekort. Bij een inkomen van ongeveer € 54.000,- is de partnertoeslag geheel vervallen. In verband met de financiële consequenties die deze maatregel met zich mee kan brengen voor betrokkenen, wordt het recht op partnertoeslag niet van de ene op de andere dag ingeperkt, maar is er zowel een aankondigingsperiode als een afbouwpad.

aow Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

De Algemene ouderdomswet (AOW) voorziet mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt van een basisinkomen


Zowel voor nieuwe AOW-gerechtigden als voor het zittend bestand zal 1 januari 2015 als ingangsdatum gelden, waarmee de maatregel ruim van tevoren is aangekondigd. Vanaf 2015 zal de partnertoeslag vervolgens over een periode van drie jaar, in vier gelijke stapjes worden afgebouwd. Dat betekent, dat de korting op de toeslag in 2015 voor 25% zal worden doorgevoerd, in 2016 voor 50%, in 2017 met 75% en tenslotte vanaf 2018 volledig zal zijn.

Het kabinet verwacht, dat 13% van de AOW’ers die een partnertoeslag ontvangt, te maken krijgt met de geleidelijke afschaffing. Het gaat in 2015 om circa 27.000 mensen, voor wie de partnertoeslag in vier jaarlijkse stapjes wordt afgebouwd. Dit aantal loopt in de jaren daarna snel af, doordat er vanaf april 2015 geen nieuwe mensen meer instromen in de partnertoeslag.

Door de geleidelijke manier, waarop de toeslag omlaag gaat, is het jaarlijkse maximale inkomenseffect ongeveer -2 ¼% . AOW-ers met een partner die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de partnertoeslag. Dit geldt tot het moment, waarop de partner zelf in aanmerking komt voor AOW. Overigens wordt de partnertoeslag in 2015 volledig afgeschaft. Mensen die op, of na 1 januari 1950 geboren zijn, ontvangen dan geen partnertoeslag meer.

AOW?

De Algemene ouderdomswet (AOW) voorziet mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt van een basisinkomen. De kosten voor de AOW lopen op. Tegelijkertijd vermindert het aantal werkenden, dat deze kosten moet betalen. Daarom gaat de AOW-leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs omhoog. Het kabinet-Rutte-Asscher wil de AOW-leeftijd sneller verhogen naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

Partnertoeslag AOW?

U kunt in aanmerking komen voor een AOW-partnertoeslag als u zelf een AOW-uitkering ontvangt en uw partner nog geen AOW krijgt. Uw partner mag dan niet te veel verdienen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.