Bijgewerkt: 20 juni 2024

Paus: 'De besmetting van de hoop verspreiden'

Nieuws -> Kerk

Bron: Vatican/YouTube/Wikipedia/Amstelveenweb
12-04-2020

De Urbi et Orbi-boodschap van paus Franciscus op Paaszondag 12 april 2020 daagt ons uit om onverschilligheid, egocentrisme, verdeeldheid en vergetelheid te verbannen in deze tijd van Covid-19 - en om de 'besmetting' van de hoop te verspreiden.

Er hing geen spandoek aan het centrale balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Geen enkele band speelde het Vaticaanse volkslied. Geen bloemstukken versierd met het Sint-Pietersplein. De straten in de buurt waren leeg en stil, omdat Italië nog steeds een landelijke coronavirussluiting respecteert. In de Basiliek, alleen omringd door zijn naaste medewerkers, bracht paus Franciscus zijn traditionele paasboodschap Urbi et Orbi over aan de stad Rome en de wereld.

Een andere 'besmetting'. Miljoenen mensen keken en luisterden op verschillende mediaplatforms terwijl de paus de paasproclamatie herhaalde: 'Christus, mijn hoop, is opgestaan!' Hij noemde deze boodschap een andere 'besmetting, die van hart tot hart' wordt overgebracht. Dit Goede Nieuws is als een nieuwe vlam die opkomt 'in de nacht van een wereld die al geconfronteerd wordt met historische uitdagingen en die nu onderdrukt wordt door een pandemie die onze hele menselijke familie zwaar op de proef stelt', zei de Paus.De verrijzenis van Christus is geen 'magische formule die problemen doet verdwijnen', vervolgt hij, 'het is de overwinning van de liefde op de wortel van het kwaad. Deze overwinning gaat niet voorbij aan het lijden en de dood, maar gaat erdoorheen en opent een weg in de afgrond, waardoor het kwaad in het goede wordt getransformeerd', voegde hij eraan toe.

Troost voor de getroffenen van het coronavirus. De gedachten van de paus gingen onmiddellijk uit naar degenen die direct door het coronavirus werden getroffen. 'Voor velen is dit een paasfeest van eenzaamheid, dat leeft temidden van het verdriet en de ontberingen die de pandemie veroorzaakt, van lichamelijk leed tot economische moeilijkheden. Deze ziekte heeft ons niet alleen de menselijke nabijheid ontnomen, maar ook de mogelijkheid om de vertroosting die voortvloeit uit de sacramenten, met name de Eucharistie en de Verzoening, persoonlijk te ontvangen', zei Paus Franciscus. 'Maar de Heer heeft ons niet alleen gelaten', voegde hij eraan toe. In ons gebed zijn we ervan overtuigd dat Hij ons de hand heeft gelegd.'

Dankbaarheid aan hen die essentiële diensten verlenen. De Paus sprak vervolgens zijn dankbaarheid en genegenheid uit voor de artsen en verpleegkundigen, en 'voor allen die ijverig werken om de essentiële diensten te garanderen die nodig zijn voor de burgermaatschappij, en voor de wetshandhavers en het militaire personeel die in veel landen hebben geholpen de moeilijkheden en het lijden van de mensen te verlichten.'

Aanmoediging om te werken voor het algemeen belang. Paus Franciscus erkende dat 'dit ook een tijd is van zorgen over een onzekere toekomst, over banen die op het spel staan.' Hij moedigde de politieke leiders aan 'om actief te werken voor het algemeen belang', door de middelen te verschaffen 'om iedereen in staat te stellen een waardig leven te leiden en, wanneer de omstandigheden het toelaten, hen te helpen bij het hervatten van hun normale dagelijkse activiteiten.'

Geen tijd voor onverschilligheid. Dit is geen tijd voor onverschilligheid, zei de paus, 'omdat de hele wereld lijdt en verenigd moet worden om de pandemie het hoofd te bieden'. Hij bad dat de verrezen Jezus hoop mocht schenken 'aan alle armen, aan hen die in de periferie leven, aan de vluchtelingen en aan de daklozen.' Paus Franciscus riep ook op tot versoepeling van de internationale sancties en tot 'vermindering, zo niet kwijtschelding, van de schuldenlast van de armste landen.'

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2020)

De kruisiging, op het Isenheim Altaar - waarschijnlijk gebouwd tussen 1506 en 1515 met het schilderij van Matthias Grünewald (* rond 1480; † rond 1530). Hij was een belangrijke schilder en graficus van de Renaissance. Het Isenheim-altaar is de naam van het altaar van het Antonietenklooster in Isenheim in de Boven-Elzas (departement Haut-Rhin), dat aan drie zijden apart wordt tentoongesteld in het Unterlinden-museum in Colmar. De schilderijen op twee vaste en vier draaibare altaarvleugels zijn het belangrijkste werk van Matthias Grünewald gemaakt tussen 1512 en 1516, en zijn ook een van de belangrijkste meesterwerken van de Duitse paneelschilderkunst. De beelden in het altaarschrijn worden toegeschreven aan de beeldhouwer Niklaus von Hagenau, die rond 1490 in Straatsburg werkte. Het letterwoord INRI op het kruis staat voor Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jezus van Nazareth, Koning der Joden); dit was de tekst die Pilatus in drie talen (Hebreeuws, Grieks en Latijn) boven aan de kruisbalk liet ophangen. Pontius Pilatus was de vijfde gouverneur van de Romeinse provincie Judea en diende onder keizer Tiberius


Geen tijd voor egocentrisme. Dit is geen tijd voor egocentrisme, vervolgt Paus Franciscus, want 'de uitdaging waar we voor staan wordt door iedereen gedeeld.' Met name Europa was in staat 'de rivaliteit van het verleden te overwinnen' na de Tweede Wereldoorlog, 'dankzij een concrete geest van solidariteit. Het is dringend noodzakelijk dat deze rivaliteiten niet opnieuw opduiken. We moeten onszelf allemaal erkennen als deel van één familie en elkaar steunen. Het egoïstisch nastreven van bepaalde belangen dreigt het vreedzaam samenleven en de ontwikkeling van toekomstige generaties te schaden,' vervolgde de Paus.

Geen tijd voor verdeeldheid. Dit is geen tijd voor verdeeldheid, zei de paus, want hij riep op tot een onmiddellijk wereldwijd staakt-het-vuren in alle uithoeken van de wereld. Met kritiek op de enorme hoeveelheden geld die aan de wapenhandel worden besteed, riep Paus Franciscus op tot een oplossing voor de aanhoudende conflicten in Syrië, Jemen, Irak en Libanon. Hij zei te hopen dat de Israëli's en de Palestijnen de dialoog zouden kunnen hervatten, dat de situatie in het oosten van Oekraïne zou kunnen worden opgelost en dat de terroristische aanslagen op zoveel onschuldige mensen in verschillende Afrikaanse landen zouden kunnen worden beëindigd.'

Geen tijd voor vergetelheid. Dit is geen tijd voor vergetelheid, vervolgt Paus Franciscus, die verwijst naar de humanitaire crises in Azië en Afrika. Hij bad voor vluchtelingen en migranten die in ondraaglijke omstandigheden leven, vooral in Libië en aan de grens tussen Griekenland en Turkije. De paus heeft ook gebeden dat er oplossingen kunnen worden gevonden in Venezuela, waardoor internationale hulp kan worden verleend aan een bevolking die lijdt onder de ernstige politieke, sociaaleconomische en gezondheidssituatie aldaar.'

Christus verdrijft de duisternis van het lijden. 'Onverschilligheid, egocentrisme, verdeeldheid en vergetelheid zijn geen woorden die we op dit moment willen horen, zei de paus. Deze woorden lijken te zegevieren, wanneer angst en dood ons overweldigen, en we willen ze voor altijd verbannen,' voegde hij eraan toe.

Paus Franciscus sloot zijn Urbi et Orbi boodschap af met een gebed: 'Moge Christus, die de dood al heeft verslagen en voor ons de weg naar het eeuwige heil heeft geopend, de duisternis van onze lijdende mensheid verdrijven en ons naar het licht van zijn glorieuze dag leiden. Een dag die geen einde kent.'

Paus Franciscus (Latijn: Franciscus; Italiaans: Francesco; Spaans: Francisco; geboren Jorge Mario Bergoglio; 1936) is het hoofd van de katholieke kerk en soeverein van Vaticaanstad. Franciscus is de eerste jezuïetenpaus, de eerste uit Amerika, de eerste uit het zuidelijk halfrond en de eerste paus van buiten Europa sinds de Syrische Gregorius III, die in de 8de eeuw regeerde.

Urbi et Orbi ('aan de stad [van Rome] en aan de wereld') duidt een pauselijke toespraak en apostolische zegen bij bepaalde plechtige gelegenheden heeft gegeven met Pasen, Kerstmis en onmiddellijk na zijn eerste publieke optreden als een pas gekozen paus. Taalkundig is de term Urbi et orbi een woordspel (paronomasia) en een Homoioteleuton. De term Urbi et Orbi is ontstaan uit het bewustzijn van het oude Romeinse Rijk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.