Bijgewerkt: 4 maart 2024

Pensioenkortingsberekenaar van Nibud is gelanceerd

Nieuws -> Informatief

Bron: Nibud
01-02-2012

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting lanceerde op 1 februari 2012 de Pensioenkortingsberekenaar. Hiermee kunnen pensioengerechtigden berekenen, wat het voor hun maandinkomen betekent als hun aanvullende pensioen wordt gekort. Verschillende pensioenfondsen kondigen aan in 2013 te gaan korten op de pensioenuitkeringen.

Ieder pensioenfonds meldt weer een ander kortingspercentage. Voor veel pensioengerechtigden zorgt dit voor onrust: hoeveel heb ik straks maandelijks minder te besteden? Bijna driekwart van de 65-plussers ontvingen in 2010 aanvullend pensioen. Voor hen is het prettig om op www.nibud.nl/pensioenkortingsberekenaar  uit te rekenen hoeveel hun maandinkomen wordt als de pensioenuitkering in 2013 daadwerkelijk lager wordt.

Hoe werkt de pensioenkortingsberekenaar?

De afgelopen weken hebben verschillende pensioenfondsen verschillende percentages geroepen die ze willen korten op de pensioenen. Pas eind 2012 wordt duidelijk of er daadwerkelijk in 2013 wordt gekort. Met de Pensioenkortingsberekenaar geeft het Nibud mensen inzicht in wat een korting percentagegewijs voor de totale pensioenuitkering betekent. Het Nibud vindt het belangrijk te benadrukken, dat een korting van bijvoorbeeld 5%, niet betekent, dat het hele maandinkomen van de pensioengerechtigde 5% lager wordt.

De meeste 65-plussers in Nederland hebben recht op een (gedeeltelijke) AOW-uitkering. Op deze  uitkering zal niet gekort worden. In 2010 ontving 73% van de 65-plussers een aanvullend pensioen. De korting zal wel effect hebben op de hoogte van dit pensioen. Het is afhankelijk van het pensioenfonds, òf er wordt gekort en zo ja, met welk percentage. Wanneer mensen bij verschillende pensioenfondsen pensioen hebben opgebouwd, kunnen zij met verschillende percentages te maken krijgen.

Voorbeeld

Een alleenstaande 65-plussers met AOW en een aanvullend pensioen van € 600 euro bruto, krijgt te horen, dat zijn pensioenfonds misschien 6 % gaat korten. Voor hem betekent, dat zijn huidige  een netto maandinkomen van ongeveer € 1500 euro in 2013 ongeveer € 1470  wordt. Een daling van 2 %.

Waarom komt het Nibud met de Pensioenkortingsberekenaar?

Het Nibud houdt de portemonnee van consumenten in de gaten en wil er voor waken, dat er onnodige onrust over inkomsten of uitgaven ontstaat. Nu er gesproken wordt over een tot nog toe onbekend fenomeen: het korten op de pensioenuitkeringen, vindt het Nibud het belangrijk, dat de consument kan zien wat dat voor zijn persoonlijke budget betekent. Ondanks dat het nu nog niet zeker is dat deze korting er komt, wil het Nibud, dat de consument inzicht heeft in de gevolgen en daar, indien nodig, tijdig maatregelen voor kan nemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.