Bijgewerkt: 16 juni 2024

Periodieke herkeuring rijbewijs bij mensen met autisme vervalt

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
22-08-2013

De standaard periodieke herkeuring voor het rijbewijs komt te vervallen voor mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS). Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) neemt een advies daartoe over van de Gezondheidsraad. Het systeem van medische keuringen voor het rijbewijs is al eerder sterk vereenvoudigd door het afschaffen van de standaard herkeuring voor mensen met ADHD.

schultz Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, (VVD) minister van Infrastructuur en Milieu


De keuring bij een eerste rijbewijsaanvraag blijft bestaan voor mensen met ASS. In uitzonderlijke gevallen kan een onafhankelijk specialist het CBR nog wel adviseren na drie, of vijf jaar een herkeuring uit te voeren. De afschaffing van de standaard herkeuring voor mensen met autisme heeft volgens de Gezondheidsraad geen gevolgen voor de verkeersveiligheid, omdat het ziektebeeld in de loop der tijd niet verergert. De minister bekijkt met het CBR, of het mogelijk is om de nieuwe werkwijze op 1 oktober 2013 in te laten gaan.

Minister Schultz streeft ernaar het systeem van medische keuringen voor het rijbewijs minder complex te maken. De Gezondheidsraad heeft op haar verzoek een permanente commissie voor rijgeschiktheid ingesteld die op structurele basis advies uitbrengt. De commissie rijgeschiktheid adviseert ook over bijvoorbeeld de herkeuringseis voor automobilisten met bewustzijnsstoornissen en de seniorenkeuring.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.