Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Peter de Koster over het vluchtelingenbeleid in Café Montpensier

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
03-06-2015

Op vrijdag 12 juni 2015 om 20.00 uur in Café Montpensier wordt vanuit de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) een uiteenzetting gegeven over het terugkeerbeleid en de uitvoering daarvan. Vaak lezen we roerende verhalen in de krant over uit te zetten mensen, die asielzoeker lijken te zijn, of illegaal in Nederland verblijven. Maar hoe kijken degenen die dit beleid moeten uitvoeren daar tegenaan.

Op 12 juni spreekt de heer Peter de Koster hierover in Café Montpensier. Het programma start om 20.00 uur in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30A. De toegang is gratis en vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Het voormalige asielzoekerscentrum aan de Burgemeester Wiegelweg 2, in Amstelveen Westwijk in 2004. In het AZC verbleven toentertijd 350 vluchtelingen. De sluitingsdatum van het Amstelveense AZC was 31 maart 2005. De gebouwen zijn inmiddels gesloopt en een nieuwe woningen zijn hier gebouwd.


Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl

Na een eerste inleiding wordt een korte film vertoond, waarna Peter de Koster vertelt, wat de DT&V voor een terugkeerder doet. Voor de aanwezigen is een verhalenbundel beschikbaar met een aantal waar gebeurde casussen. Peter de Koster is afdelingsmanager in Hoofddorp van de directie Voorbereiden Vertrek. Het werkgebied van deze afdeling betreft de provincies Noord-Holland en Utrecht.

Terugkeer en Vertrek?

Jaarlijks komen veel vreemdelingen naar Nederland in de hoop hier te kunnen wonen. Een aantal mag blijven, maar veel vreemdelingen moeten terug naar hun land van herkomst, of naar een ander land. De verantwoordelijkheid voor vertrek uit Nederland ligt bij de vreemdeling zelf. Vreemdelingen die Nederland niet zelfstandig verlaten, kunnen gedwongen worden het land te verlaten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.