Bijgewerkt: 2 maart 2024

Peuterspeelzalen en kinderopvang worden samengevoegd in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-10-2010

Het College van B en W van Amstelveen stelt voor, om peuterspeelzalen en kinderopvangcentra samen te voegen. Het doel is een voorziening voor kinderen van 0 – 4 jaar met opvang, peuterspeelzaalfunctie en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Tijdens een gemeenteraadsvergadering op 10 november a.s. beslist de gemeenteraad over het voorstel.

Sinds 1 augustus 2010 geldt de wet OKE (Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie). Het doel van die wet is onder meer om de kwaliteitseisen die gelden voor de kinderopvang ook meer te laten gelden voor peuterspeelzalen. In het voorstel van B en W worden de huidige gesubsidieerde peuterspeelzalen overgedragen aan kinderopvangaanbieders die zorgen dat hun aanbod voldoet aan de eisen van de wet kinderopvang.

De gemeente koopt (VVE)-plaatsen in voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De gemeente subsidieert ook de VVE begeleiding. Een projectgroep die bestond uit Kinderrijk, de grootste aanbieder van kinderopvang in Amstelveen, Cardanus die 12 van de 15 peuterspeelzalen beheert, en Onderwijsgroep Amstelland was hierbij betrokken. De projectgroep heeft ingestemd met de voorgenomen wijzigingen.

ChristenUnie wethouder Koops (welzijn): “Door harmonisering verbetert de kwaliteit van de opvang van kinderen van 2 tot 4 jaar. Ook zorgen we ervoor dat de peuterspeelzalen niet langer als verkapte gratis opvang kan worden gebruikt. De overname van de peuterspeelzaalfunctie door kinderopvangaanbieders levert dan ook jaarlijks een besparing van zo’n 400.000 euro op voor de gemeente.

Niettemin wil het college wel de peuterspeelzaalfunctie aanbieden in de kinderopvangorganisaties voor die mensen die niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag. Daarvoor koopt de gemeente apart plaatsen voor in. Zo menen we dat iedereen eerlijk en goed wordt bediend.” Op woensdag 20 oktober 2010 buigt de commissie Burgers en Samenleving zich over de uitgangspunten van het voorstel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.