Bijgewerkt: 28 juni 2022

Piet Heinschool krijgt een nieuw schoolgebouw

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-09-2016

De plannen voor renovatie en nieuwbouw van de Piet Heinschool zijn veranderd. Dit nadat de definitieve ligging van de snelweg A9 via het ontwerp Tracébesluit is vastgesteld door het Rijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft in goed overleg met het schoolbestuur besloten om op de locatie Schaepmanlaan 2 een geheel nieuwe school te realiseren inclusief gymlokaal en ruimten voor buitenschoolse opvang. Wibautlaan 46 krijgt, net als in de vorige plannen, een metamorfose en wordt uitgebreid. Schaepmanlaan 7 en het gymlokaal aan Schaepmanlaan 4 worden op termijn, na de verbreding van de A9, herontwikkeld. De gemeenteraad bespreekt dit nieuwe plan naar verwachting in haar vergadering van 28 september 2016.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De ingang van de OBS Piet Hein aan de Schaepmanlaan 2


De nieuwe school aan de Schaepmanlaan 2 wordt onderdeel van de plannen voor de overkapping van de A9 ter hoogte van het Oude Dorp. In het kader van de vaststelling van het gewijzigde ontwerp Tracebesluit (OTB) A9 in maart 2016, is een nieuw ontwerp gemaakt voor de huisvesting van Piet Heinschool. Het nieuwe OTB gaf aanleiding tot het aanpassen van het huisvestingplan Piet Heinschool, waardoor weer beter ingespeeld kon worden op de omgeving, zowel in de tijdelijke en definitieve situatie rond A9.Daarbij is mogelijk de nieuwbouw te realiseren voor de A9-werkzaamheden starten. Het nieuwe plan heeft als bijkomend voordeel, dat de school naar minder locaties kan. Dit komt de schoolorganisatie en daarmee het onderwijs aan leerlingen ten goede en betekent tevens lagere beheerkosten. Het nieuwe plan kost de gemeente circa 2,5 miljoen euro extra. Dit kan worden terugverdiend door de verkoop van de vrijgekomen locaties en extra huurinkomsten vanuit de buitenschoolse opvang.

Maaike Veeningen (D66) wethouder van Onderwijs: ’De Piet Heinschool wil al heel lang terug naar minder locaties. Met deze plannen kunnen we deze wens inwilligen. Tevens kunnen we hiermee de verwachtte groei van 24 naar 29 groepen opvangen’. Het is de bedoeling om in oktober met omwonenden te kijken naar de inrichting van de overkapping van de A9, met het nieuwe plan van de Piet Heinschool daarin als onderdeel. Dit als vervolg op de eerder georganiseerde schetssessies in juni 2015.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.