Bijgewerkt: 20 april 2024

Pieter Elbers blijft President en CEO van KLM

Nieuws -> KLM

Bron: Air France-KLM
19-02-2019

Op 19 februari 2019 heeft de Raad van Bestuur van Air France-KLM unaniem zijn goedkeuring gehecht aan de presentatie van Benjamin Smith, CEO van Air France-KLM, waarin hij zijn ambities voor de Groep uiteenzet, principes van bestuurlijk bestuur, strategische beslissingen en processen die op groepsniveau moeten worden genomen met als doel het bestuur van de Groep te vereenvoudigen en te verbeteren om tot een Europees leiderschap van de luchtvaartmaatschappijen te komen.

Foto Amstelveen
(Foto Ben Kortman - 2018)

Pieter Elbers de bestuursvoorzitter (CEO) van KLMDe Raad van Bestuur van AIR FRANCE-KLM heeft voor de herbenoeming van Pieter Elbers als President en CEO van KLM gestemd. De herbenoeming van Pieter Elbers (1970) als CEO van KLM zal worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KLM in april 2019. Ben Smith zal worden voorgedragen voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen van KLM per dezelfde AvA. Cees 't Hart zal worden voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur van AIR FRANCE-KLM.

'De raad van commissarissen van KLM steunde eerder al unaniem de herbenoeming van Pieter Elbers, evenals de ondernemingsraad van KLM. De Raad van Commissarissen is blij dat de herbenoeming nu ook kan rekenen op de positieve stem van onze hoofdaandeelhouder, AIR FRANCE-KLM. Onder leiding van Pieter heeft KLM de afgelopen 4 jaar enorme vooruitgang geboekt. Met Pieter Elbers aan het roer van KLM voor de komende 4 jaar is KLM klaar voor de toekomst en wil zij bijdragen aan het succes van AIR FRANCE-KLM.' Hans Smits - Voorzitter van de raad van commissarissen van KLM

'De reis die we de afgelopen 4 jaar binnen KLM hebben gemaakt, is zowel spannend als lonend geweest. Ik ben trots en diep dankbaar voor al mijn collega's in het bedrijf voor de afstemming en ondersteuning bij deze prachtige reis. Vandaag, in het jaar van ons 100-jarig bestaan, zijn we weer een fit, bloeiend en gezond bedrijf. Onze resultaten van 2018 zijn daar een bewijs van! Ik dank de besturen van KLM en AIR FRANCE-KLM van harte voor het vertrouwen dat zij mij met mijn herbenoeming hebben gegeven. Ik kijk ernaar uit om de komende 4 jaar als CEO van KLM te werken.' KLM-directeur en CEO Pieter Elbers

Foto Amstelveen
(Bron KLM-Air France - 2019)

Benjamin Smith, bestuursdirecteur en Chief Executive Officer van Air France-KLM


Verbeterde en vereenvoudigde governance van AIR FRANKRIJK-KLM. Er zal een nieuw Group CEO Committee worden opgericht om de strategische richting te bepalen voor alle luchtvaartmaatschappijen en business units van de Groep. Dit CEO-comité wordt voorgezeten door Ben Smith. De andere leden van het comité zijn Pieter Elbers, Anne Rigail (CEO Air France) en Frederic Gagey (CFO Air France-KLM). De drie van hen zullen opereren in het CEO-comité onder leiding van Ben Smith. Zowel Pieter Elbers als Anne Rigail zijn benoemd tot Deputy CEO van Air France-KLM en hebben zich gecommitteerd aan het succes van de groep naast Ben Smith.

Foto Amstelveen
(Bron KLM-Air France - 2019)

Anne-Marie Couderc, niet-uitvoerend Voorzitter van Air France-KLM en van de raad van bestuur van Air France


Ben Smith heeft een samenhangend plan gepresenteerd aan de Raad van Bestuur van AIR FRANCE-KLM om het leiderschap van de Europese luchtvaartmaatschappij te bereiken, dat door de Raad van Bestuur is goedgekeurd. Het CEO-comité zal zich inspannen om de samenwerking binnen de Groep te vergroten om de synergiën beter te benutten. Het nieuwe bestuur van de Groep houdt geen veranderingen in de organisatiestructuren of wijzigingen in bestaande overeenkomsten, verplichtingen of statuten van de betrokken bedrijven in.

Ben Smith, CEO van AIR FRANCE-KLM, zal door de raad van commissarissen van KLM worden voorgedragen voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen van KLM per de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van KLM in april 2019. Cees 't Hart zal worden voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur van AIR FRANCE-KLM volgens de AvA van AIR FRANCE-KLM in mei 2019, als opvolger van Hans Smits.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het hoofdkantoor van KLM in Amstelveen


'Wij zijn ervan overtuigd dat Benjamin Smith en zijn team, met de vernieuwing van Pieter Elbers, de verdere groei bij Air France-KLM zullen aansturen, door gebruik te maken van de gecombineerde kracht en ervaring van de groep en haar luchtvaartmaatschappijen", aldus Anne-Marie Couderc, voorzitter van de Air France-KLM Board. "De Raad van Bestuur is verheugd over deze nieuwe managementstructuur die vandaag is aangenomen en die de Groep zal helpen om, onder de duidelijke leiding van Benjamin, leiderschap en succes in de sector te bereiken' - aldus Anne-Marie Couderc, voorzitter van de Raad van Bestuur.


Update 20 februari 2019

'De resultaten van 2018 tonen een goed bedrijfsresultaat. De sinds 2014 ingezette koers bij KLM van kosten besparen enerzijds en investeren anderzijds, werpt ook zijn vruchten af over het afgelopen boekjaar. Na het record operationeel resultaat (COI) over 2017, laat KLM over 2018 wederom een uitstekend operationeel resultaat zien van € 1.073 miljoen en een operationele marge van 9,8%. KLM doet het ook op andere vlakken goed. Zo is de bezettingsgraad verder gestegen naar 86,6% en is de operationele performance verbeterd op vrijwel alle indicatoren. De klanttevredenheid, gemeten in Net Promotor Score (NPS), is gestegen naar 42. De combinatie van investeringen en het harde werk van alle KLM’ers voor goede service zien we terug in deze mooie klantwaardering. Een resultaat om trots op te zijn met elkaar!' aldus KLM President en CEO Pieter Elbers
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.