Bijgewerkt: 25 juni 2024

Pijnlijke Verrijking, hoopgevend boek over psychotherapie

Nieuws -> Informatief

Bron: Yvette Cramer Uitgeverij Totemboek
06-09-2012

Openhartig en hoopgevend boek over psychotherapie voor mensen met een oorlogstrauma.

Deze week verschijnt het aangrijpende en hoopgevende boek Pijnlijke Verrijking. Rouw en herboren relaties in de slagschaduw van oorlogsgeweld. In dit boek voert psychiater Samuel Rubinstein, alter ego van schrijver en psychiater Fedia Jacobs, therapiegesprekken met mensen van wie het leven getekend is door oorlogsgeweld.

De lezer maakt kennis met de zoon van een Joods kampslachtoffer, een dochter van een politiek vluchteling, de dochter van een Indisch troostmeisje, een veteraan, een Joodse oorlogswees en een burgeroorloggetroffene. Rubinstein krijgt dagelijks te maken met cliënten die kampen met de gevolgen van oorlogsgeweld.

Dit uit zich in de verstoring of zelfs het verlies van relaties met dierbaren, zoals iemands levenspartner en kinderen. Met een sobere aanpak hoopt Rubinstein het leven van oorlogsgetroffenen draaglijker te maken.

Daders van ‘man made disaster’ gaan op grove manier over menselijke grenzen heen. Psychotherapie van de gevolgen van deze misdaden benadert die grenzen op respectvolle wijze. De centrale vraag in het boek is dan ook hoe oorlogsgetroffenen de innerlijke band met de betekenisvolle ander kunnen herstellen. Als dat lukt, kan iemands bestaan weer leefbaarder worden. Aan de hand van gesprekken tussen dokter Rubinstein en zijn cliënten krijgt de lezer een beeld van de problemen waarmee zij worstelen.

Rubinstein vertelt op zijn beurt over de twijfels en emoties die de ontmoetingen bij hem teweegbrengen. Zijn aanpak om slachtoffers van ´man made disaster´ te helpen, maakt gebruik van de mogelijkheid van de menselijke geest om aan situaties uit het verleden actief betekenis te geven.

In het boek wisselen de gevalsbeschrijvingen af met reacties waarmee Rubinstein te maken krijgt tijdens lezingen voor onder meer vakgenoten. Zo maakt hij duidelijk dat oorlogsgeweld sporen nalaat in de maatschappij, de wetenschap én opvattingen van hulpverleners. Het boek geeft ook de achterliggende visie en werkwijze weer, verhelderd aan de hand van een uitneembaar schema.

Het boek Pijnlijke Verrijking. Rouw en herboren relaties in de slagschaduw van oorlogsgeweld is in de boekhandel verkrijgbaar. Fedia Jacobs (1956) is sinds 1987 als psychiater verbonden aan het Sinai Centrum in Amstelveen. Het Sinai Centrum is een instelling gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma ten gevolge van oorlog, geweld en verlies. InPijnlijke Verrijking schrijft hij op een toegankelijke manier over psychotherapie met oorlogsgetroffenen en hun naasten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.