Bijgewerkt: 7 december 2023

Pilot 'Kinderen uit de knel' van start in Aalsmeer en Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-01-2016

In opdracht van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen gaat het Familiecentrum de pilot 'Kinderen uit de knel' uitvoeren. Dit is een groepsprogramma voor kinderen die in de knel raken, omdat hun ouders in een vechtscheiding zijn verwikkeld. Doel van het programma is de spanningen tussen de ouders te verminderen, zodat de negatieve gevolgen voor de kinderen zoveel mogelijk beperkt blijven.

Kenmerkend voor deze nieuwe aanpak is de groepsgewijze benadering van zowel de ouders als de betrokken kinderen. Doel is het de-escaleren van de strijd en het weer centraal stellen van de kinderen. Vechtscheidingen ontstaan vaak door slepende meningsverschillen. Die worden bovendien vaak uitgevochten via advocaten, mediators, of andere hulpverleners. Het kind, of de kinderen kunnen dan de inzet worden van de strijd en worden de dupe van de scheiding van hun ouders

Het Familiecentrum is een is een groep gespecialiseerde therapeuten met een brede en jarenlange ervaring in het werken met kinderen en ouders. Deze ervaring is opgedaan zowel binnen de (gedwongen) jeugdzorg als binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugdzorg


In Nederland maken per jaar ongeveer 70.000  kinderen het uit elkaar gaan van hun ouders mee. Tien jaar geleden scheidden er 31.905 stellen, in 2014 waren dat er 33.179 (bron: CBS). Dit is het aantal officiële wettelijke scheidingen. Naar schatting verloopt 20 procent van de scheidingen problematisch. In totaal zijn er in Nederland 16.000 minderjarige kinderen die ernstig lijden onder de vechtscheiding van hun ouders, zo blijkt uit cijfers van de Kinderombudsman. In Amstelveen zou het gaan om enkele tientallen gezinnen, waar kinderen slachtoffer zijn van een zogenoemde vechtscheiding.

In de pilot ‘Kinderen uit de knel’ worden in eerste instanties zes families tegelijkertijd ondersteund. Er wordt in twee groepen gewerkt: een oudergroep en een kindergroep die beide geleid worden door twee, of drie therapeuten. Voorwaarde voor deelname is, dat de ouders hun juridische procedures stopzetten. Via het Amstelveenloket, 020 540 4911, kunnen gezinnen die in aanmerking komen zich aanmelden.

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugdzorg: “In 2015 hebben we gemerkt, dat het aantal vechtscheidingen in Amstelveen relatief hoog is. Hierbij gaat het vaak om hoogopgeleide, verbaal sterke ouders, die een sterke eigen visie hebben op de opvoeding en beide hun gelijk eisen. Kinderen zijn daar de dupe van. We proberen met programma’s als deze de negatieve gevolgen voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.