Bijgewerkt: 26 mei 2024

Plan voor duurzame huurappartementen aan Biesbosch 225

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-09-2018

Aan Biesbosch 225 staat een deels leeg kantoorpand, waar ontwikkelaar Foruminvest een plan voor duurzame huurappartementen met deelauto’s voor heeft gemaakt. De gemeente vindt het een kansrijk plan maar wil eerst weten wat de buurt er van vindt. De startnotitie beschrijft de randvoorwaarden van het initiatief dat voor 75% uit middeldure huurappartementen bestaat. De notitie ligt tot en met 1 oktober 2018 ter inzage.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening en DuurzaamheidFloor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid: 'Dit plan past binnen de ambities van ons college: een deels leeg kantoorpand maakt plaats voor nieuwe woningen, waarvan ruim 75% in het middeldure segment dus, voor jongeren, doorstromers, maar ook ouderen die kleiner willen wonen. De nieuwe woontoren wordt duurzaam gebouwd met Energielabel A, zonnepanelen, deelauto’s en groene accenten. De ontwikkelaar wil zoveel mogelijk materialen hergebruiken en onderzoekt de mogelijkheid voor het benutten van restwarmte van warmteleidingen. Het aantal bouwlagen neemt toe met zes. De woontoren komt in een groene omgeving met oog voor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Dichtbij een OV-knooppunt past zo’n woontoren goed in de binnenstedelijke woningopgave voor onze stad.'De nieuwe woontoren zal goed te bereiken zijn met het openbaar vervoer. De OV-halte ligt op loopafstand. Door nieuwe bewoners gebruik te laten maken van elektrische deelauto’s zijn minder parkeerplaatsen nodig. Het idee is in de huurovereenkomst op te nemen dat huurders bij mogelijke invoering van betaald parkeren in de wijk niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning voor parkeren in openbaar gebied. Zij parkeren op eigen terrein of maken gebruik van deelauto’s.

Toelichting op het initiatief. Foruminvest en gemeente organiseren op dinsdag 18 september 2018 van 19.30 tot 21.00 uur een informele inloopavond voor belangstellenden in het raadhuis. Tijdens deze avond en tot en met 1 oktober kan men reageren op het plan. De reacties met antwoord legt B en W vervolgens met de startnotitie aan de gemeenteraad voor. Als de gemeenteraad instemt, kan het college een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw en start de wettelijke inspraakperiode. De ontwerp-startnotitie kan worden ingezien via www.amstelveen.nl/Biesbosch of bij de balie Bouwen in het Raadhuis. Op de site staat ook info over de reactiemogelijkheid. Direct omwonenden ontvangen een brief van de gemeente met informatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.