Bijgewerkt: 25 juni 2022

Planmatige vervanging van straatbomen in Amstelveen in 2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-10-2016

In Amstelveen staan ruim 31.000 straatbomen. Om dit bomenbestand op peil en gezond te houden vervangen, of verwijderen wij jaarlijks een gedeelte. Redenen hiervoor kunnen zijn: ouderdom, ziekten en plagen, slechte groeiomstandigheden, of gevaarlijke situaties. Volgens het gemeentelijk bomenbeleid streven wij bij vervanging zoveel mogelijk naar een verbetering van de groeiomstandigheden en de juiste boom op de juiste plaats.

De gemeente start in de tweede helft van oktober 2016 met de planmatige vervanging van straatbomen. Dat gebeurt dit jaar op achtentwintig verschillende locaties, waaronder zes straten in Westwijk. De gemeente kapt de bomen en maakt bij de te vervangen bomen nieuwe groeiplaatsen. De nieuwe bomen plaatsen we zoveel mogelijk in plantsoenvakken, waar de groeiomstandigheden beter zijn. De aanplant van de nieuwe bomen voeren we deze winter uit. Dit project is afgestemd met de Groenraad. De informatie over de vervanging van straatbomen in 2016 is te vinden op de pagina boombeheer. Lees ook: Bomenrenovatielijst 2016 (pdf 2 pagina’s).


Aan de Anna Polaklaan worden 14 sierkersen geveld


In Westwijk worden 92 bomen verwijderd op verschillende locaties. De gemeente voert als reden: De bomen veroorzaken veel wortelopdruk in de bestrating en dit probleem wordt alleen maar groter als de bomen groter worden en de bomen hebben een matige tot slechte kwaliteit met name door de slechte groeiplaatsen in de bestrating.

Wilt u een boom of heester kappen?

Kijk eerst, of deze voorkomt op de lijst van waardevolle bomen (pdf 5 pagina’s). Als dit het geval is, heeft u een omgevingsvergunning nodig. In alle andere gevallen hoeft u géén vergunning aan te vragen. Echter, ook voor deze bomen geldt, dat u rekening moet houden met de voorschriften uit de Flora- en Faunawet. Deze wet verbiedt dat bomen met nesten met broedende vogels en dergelijke, of bomen in de nabijheid hiervan worden verstoord. Deze bomen mogen niet worden gekapt. Zelfs niet als u een omgevingsvergunning met activiteit kappen hebt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.