Bijgewerkt: 17 april 2024

Plannen provinciale weg N201 liggen ter inzage

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
14-04-2005

Het is van 14 april tot en met 11 mei 2005 mogelijk om inspraak te geven op het voorontwerp herziening bestemmingsplan N201. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week besloten. Op woensdag 27 april is er van 17.30 tot 20.30 uur een inloopavond in het raadhuis van Amstelveen.

De N201 is één van de drukste provinciale wegen in Nederland. Vanwege de leefbaarheid en de verkeersveiligheid is verlegging van de N201 gewenst. Omdat deze verlegging over Amstelveens grondgebied gaat, moet het bestemmingsplan voor dat gebied worden aangepast.
Het bestemmingsplan met deze aanpassing was al in maart 2003 door de Amstelveense gemeenteraad vastgesteld.

In oktober van 2003 keurde het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het plan deels goed. Dit goedkeuringsbesluit is echter weer gedeeltelijk vernietigd, omdat het door de provincie uitgevoerde akoestisch onderzoek en het onderzoek naar de luchtkwaliteit niet goed waren uitgevoerd.

Inmiddels zijn deze onderzoeken opnieuw uitgevoerd. Daarnaast zijn in het nieuwe bestemmingsplan de gronden opgenomen die nodig zijn om de Meerlandenweg te verlengen tot aan de Legmeerdijk en om De Loetenweg te ontsluiten.

Het voorontwerp 1e herziening bestemmingsplan N201 ligt ter inzage bij bezoekersbalie 22 en 23 van de sector Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.

De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het plan ligt ook bij de bibliotheken in het Stadshart en Westwijk ter inzage.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.