Bijgewerkt: 4 december 2022

Plannen en procedure Middenwaard/Marne aangepast

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-11-2009

B en W van Amstelveen hebben de plannen en de procedure Middenwaard/Marne aangepast. Belangrijke zorgen, geuit in de reacties op de Nota van Uitgangspunten (NvU), betreffen de situering van de gebouwen aan de Marne ten opzichte van bestaande woningen en de ontsluiting van de wijk Waardhuizen bij Turfschip.

Deze en andere onderwerpen zijn daarom als extra aandachtspunt toegevoegd aan de NvU. Veel reacties op de NvU Middenwaard/Marne richten zich op punten die pas aan de orde komen bij het vervolg van de procedure. De gemeenteraad gaat hier nog over beslissen, naar verwachting op 16 december 2009.

Remco Pols Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Wethouder Remco Pols (PvdA)


B en W hebben verder besloten, om in de volgende stap van de procedure, het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) Middenwaard/Marne, anders dan gebruikelijk opnieuw een volledige participatieronde te doen. Daarmee worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om op de nadere uitwerking van de plannen te reageren voordat de aanbesteding bij marktpartijen plaatsvindt.

Wethouder Ruimte, Bouwen en Wonen, Remco Pols: ‘Met deze aanpassing van de inhoud en van het proces wil het college van B en W de ingekomen reacties recht doen. Dit betekent bij Middenwaard/Marne dat het college van B en W de zorg voor de woonsituatie van omwonenden aan de Marne uitdrukkelijk een plek geeft in de procedure. Dat geldt ook voor de ontsluiting bij Turfschip, en andere onderwerpen. Belanghebbenden kunnen straks zelf beoordelen wat we met hun zorgen hebben gedaan, voordat we over Programma van Eisen en aanbesteding besluiten.’

In de Nota van Uitgangspunten Middenwaard/Marne wordt voorgesteld dat de gebieden van Middenwaard en Marne in één gezamenlijk project worden ontwikkeld tot een woongebied met een gemengd woningbouwprogramma. De aanleg van een verkeersweg op het dijklichaam Middenwaard is daarmee definitief van de baan.

Het voornemen is om in dit gebied bijna 300 woningen te realiseren. Hiervan zijn er 105 sociale huurwoningen en 194 dure huurwoningen en (middel)dure koopwoningen. Daarnaast zijn onder meer een kinderdagverblijf van acht groepen en versterking van de hoofdgroenstructuur voorzien.

De gemeenteraad besluit naar verwachting op 16 december over de NvU met inachtneming van de Nota van Beantwoording, waarin ingekomen reacties zijn verwerkt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.