Bijgewerkt: 19 januari 2022

Pleegouders krijgen meer rechten vanaf 1 juli 2013

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
01-07-2013

Als een kind niet thuis kan opgroeien, is een pleeggezin het beste alternatief. Om pleegouders te steunen bij hun belangrijke taak in de zorg voor kinderen die vaak veel hebben meegemaakt, hebben zij vanaf 1 juli 2013 een betere rechtspositie. Op die dag treedt de wet Verbetering positie pleegouders in werking.

Foto Amstelveen
(Foto Rijksoverheid - 2013)

Martin van Rijn, (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “Ik ben en blijf diep onder de indruk van de bijzondere inspanningen die de duizenden pleegouders in ons land dagelijks leveren. Het vergt veel durf en doorzettingsvermogen om je huis en gezin open te stellen voor een kind, dat het niet cadeau krijgt in het leven. Pleegouders verdienen onze grootst mogelijke waardering en ik hoop dan ook dat zij hun nieuwe rechtspositie mede ervaren als een steun in de rug bij de zorg voor hun pleegkinderen.”

Hulpverleningsplannen kunnen voortaan alleen worden vastgesteld in overleg met pleegouders. Om goede zorg te kunnen bieden, is het essentieel dat pleegouders goed op de hoogte zijn. Daarom wordt de informatievoorziening aan pleegouders wettelijk vastgelegd. Pleegouders krijgen ook het recht om een vertrouwenspersoon in te schakelen als er vragen zijn of problemen met Bureau Jeugdzorg en de pleegzorginstelling. Pleegzorginstellingen worden verplicht om pleegouderraden in te stellen met formele medezeggenschap.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.