Bijgewerkt: 24 februari 2024

Poldersafari in de Ronde Hoep

Nieuws -> Natuur

Bron: Edith Kuiper
14-03-2014

Met het voorjaar in aantocht maken de weidevogels in de polders van Amstelland zich weer op voor een hopelijk succesvol broedseizoen. Dat succes is van veel factoren afhankelijk. Eén van die factoren is de manier waarop agrariërs hun land beheren.

In Amstelland, waartoe onder meer ook de polders de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder behoren, zorgen de boeren van de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer De Amstel ervoor, dat weidevogels als grutto, kievit, scholekster en tureluur maximaal de kans krijgen om hun jongen met succes groot te brengen: bijvoorbeeld door laat te maaien, ‘vluchtheuvels’ te laten staan en te voorzien in kruidenrijk gras.

Foto Amstelveen
(Foto ANV De Amstel - 2013)

Poldersafari in de Ronde Hoep


Voor natuurliefhebbers is een wandeling, of fietstocht door, of langs zo’n polder in het voorjaar een feest. Omdat de Ronde Hoep een afgesloten polder is, waar men als wandelaar, of fietser slechts omheen kan, bieden enkele boeren van ANV De Amstel de burger de gelegenheid om onder begeleiding van de boer zelf en een gids tijdens een ‘poldersafari’ in de kern van de Ronde Hoep het vogelleven van dichtbij te kunnen meemaken. Zij vertellen dan ook, wat het agrarisch beheer inhoudt.

De Vereniging voor agrarisch natuurbeheer ‘De Amstel’ organiseert dit voorjaar weer weidevogelexcursies op een boerenkar in polder De Ronde Hoep, ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel.

De excursies vinden plaats op de zaterdagochtenden in de maanden april (met uitzondering van Koningsdag - 26 april) en mei en op 1 juni 2014 tussen 10 en 12 uur. Onder het genot van een kopje koffie of thee of een glas limonade, vertellen de boer en één van de gidsen de deelnemers over het weidevogelbeheer in deze bijzondere polder. Daarna rijdt u op een boerenkar het weiland in tot aan de rand van het weidevogelreservaat van Landschap Noord-Holland, waarvandaan u terug wandelt naar de boerderij.

Grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs laten zich hier van dichtbij zien en horen. In deze tijd van het jaar hebben zij het druk met broeden, hun jongen groot brengen en hun territoria verdedigen. De gids laat u zien met welke vormen van beheer de agrariërs niet alleen hun bedrijf, maar ook de weidevogelstand met succes op peil weten te houden.

Deelname kost € 5 per persoon (kinderen tot 12 jaar € 2,50) en is voor eigen risico. Per excursie kunnen maximaal 10 personen deelnemen. Aanmelden en informatie alleen per mail via info@anvdeamstel.nl . Kijk voor u zich aanmeldt eerst op www.anvdeamstel.nl  bij 'Poldersafari,' of de door u gewenste tocht niet al vol is!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.