Bijgewerkt: 3 juli 2022

Politiecommissaris Smit uit de Eenheid Amsterdam is ontslagen

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Nederland
13-04-2018

De politie heeft op 13 april 2018 Ad Smit commissaris uit de Eenheid Amsterdam ontslagen wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Hij maakte misbruik van zijn bevoegdheden en deelde vertrouwelijke informatie met derden. Ook bekostigde de commissaris jarenlang en stelselmatig privé-uitgaven met geld van de politie. De politie onderzoekt in het verlengde van deze zaak of meer politiemensen interne regels hebben overtreden.

De politie deed in mei 2016 aangifte van verduistering door de commissaris. Op basis van het rijksrecherche-onderzoek dat volgde en zal leiden tot een strafzaak, stelde de politie ook een intern onderzoek in. Dat is nu afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat de commissaris jarenlang op kosten van de politie familieleden mee uit eten nam. Tussen 2009 en 2015 schafte hij op kosten van de politie honderden kaarten voor voetbalwedstrijden, concerten en andere evenementen aan of nam hij deze gratis aan van de organisatoren ervan. Om de gratis kaarten verzocht de commissaris in veel gevallen zelf. De kaarten werden door de commissaris zelf gebruikt of weggegeven aan familie, kennissen en collega’s.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ad Smit (l) commissaris van de Politie Amsterdam-Amstelland in gesprek met Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, vlak voor de opening van Centrale Cameratoezicht Ruimte op 17 mei 2013 in het politiegebouw 'De Eenhoorn' aan de James Wattstraat in Amsterdam


Lekken vertrouwelijke informatie en misbruik positie. De commissaris raadpleegde politiesystemen voor privédoeleinden en deelde vertrouwelijke informatie uit deze systemen met een derden. Ook misbruikte de commissaris zijn positie om een seizoenkaart en een woning te regelen voor een persoon met wie hij – vanuit politieoogpunt ongewenst – privécontact onderhield. Volgens korpschef Erik Akerboom zijn de gedragingen van de commissaris ‘op tal van punten in strijd met zowel de regels als met de normen en waarden van de politie en daarmee onaanvaardbaar’. De vastgestelde feiten zijn volgens de korpschef dermate ernstig dat ze onherroepelijk leiden tot strafontslag.

Oriënterend onderzoek. In het verlengde van het onderzoek naar de politiecommissaris onderzocht de politie of meer medewerkers interne regels hebben overtreden. Bijvoorbeeld door kaarten van de commissaris aan te nemen. Dit zogenoemde oriënterende onderzoek heeft geleid tot interne onderzoeken tegen 11 individuele politiemensen. Uit deze interne onderzoeken moet blijken of de gedragingen van betrokken medewerkers zijn aan te merken als plichtsverzuim en of een disciplinaire straf op zijn plaats is. Zolang deze onderzoek niet zijn afgerond, doet de politie hierover geen nadere mededelingen.

Foto Amstelveen
(Foto Politie Nederland - 2016)

Erik Akerboom (1961) is sinds vanaf 1 maart 2016 de eerste hoofdcommissaris van politie, ook wel korpschef genoemd. Eerder was hij secretaris-generaal van het ministerie van Defensie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid


De Eenheid Amsterdam heeft de financiële organisatie van het voormalige korps Amsterdam-Amstelland tegen het licht gehouden. In de periode, waarin de gedragingen zijn begaan, hadden districten de beschikking over een eigen budget. De commissaris misbruikte zijn positie en beïnvloedde de controlesystemen om ongemerkt politiebudget aan te wenden voor privégebruik. In de nieuwe politieorganisatie beschikken districten niet meer over een dergelijk budget. Naar aanleiding van deze zaak sprak korpschef Akerboom zich vorig jaar nadrukkelijk uit over het belang van integriteit binnen de politie: ‘Onder alle omstandigheden dient integriteit ons hoogste goed te zijn. Wat wij van burgers vragen, geldt zeker voor hun politie. Wie de wet handhaaft, dient zich eraan te houden. Zo simpel ligt het.’

De integriteit bij de politie. Een thema dat in diverse variaties regelmatig ter sprake komt. Helaas vaak negatief, vindt korpschef Erik Akerboom. 'Minder dan één procent van onze mensen gaat de mist in. De rest wil op een fatsoenlijke en betrokken manier het goede doen. Het is telkens heel frustrerend als de politie zo in het nieuws komt.’ Een gesprek over waarden, visie en soms pijnlijke maatregelen. De lat ligt hoog'. Lees ook: het volledige statement (pdf 3 pagina’s) van korpschef Akerboom.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.