Bijgewerkt: 9 mei 2021

Politiek wil via motie behoud lijn 5

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
21-04-2005

De gezamenlijke politieke partijen in de gemeenteraad willen via een motie tramlijn 5 behouden voor Amstelveen.

Met de motie, die een initiatief is van Burgerbelangen, willen ze de Amstelveense betrokkenheid bij lijn 5 tot uitdrukking laten komen. De gemeenteraad van Amsterdam zal tijdens haar vergadering op 11 mei een definitieve beslissing nemen over de toekomst van deze tramlijn na 2007 in verband met de ontwikkelingen van de Zuid-As en de Noord/Zuidlijn.

Toen twee weken geleden duidelijke werd dat Amsterdam het opheffen van lijn 5 in 2007 wenst, klonk er onmiddellijk protest van BBA en GroenLinks. BBA-gemeenteraadslid David de Jong heeft op 6 april jongstleden het belang van het behoud van lijn 5 voor de bewoners van Amstelveen bepleit in een commissievergadering van de Amsterdamse gemeenteraad.

Inmiddels is gebleken dat alle Amstelveense politieke partijen zich zorgen maken over de situatie rondom lijn 5.

De Amsterdamse voorstellen behelzen namelijk een kaalslag in de verbindingen tussen Amsterdam en Amstelveen nu is voorzien dat het eindpunt van tramlijn 5 per 2007 bij station Amsterdam Zuid/WTC zal komen.

De in te dienen motie spreekt uit dat behoud van lijn 5 wel degelijk mogelijk is met een zogeheten 'bypass' rond station Amsterdam Zuid/WTC en spreekt verder uit dat lijn 5 in ieder geval dient te blijven rijden tot minimaal 2012 of zoveel langer als nodig tot het mogelijke moment waarop de Noord/Zuidlijn zou kunnen rijden in Amstelveen. De motie zal in de raadsvergadering van 27 april worden ingediend.

BBA initieerde de motie omdat het van mening is dat er een algemeen gemeenschappelijk belang bestaat voor goed openbaar vervoer tussen Amstelveen en Amsterdam en tramlijn 5 die mede invult.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.