Bijgewerkt: 4 december 2023

Politiek debat over de toekomst van Amstelland 2019

Nieuws -> Informatief

Bron: Renske Peters
13-02-2019

Amstelland: Groene Long of Klaplong? Aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezing van Noord-Holland en de verkiezing van het Waterschapsbestuur gaan lijsttrekkers, wethouders van Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in debat over de toekomst van Amstelland, de Groene Long van Amsterdam.

Blijft Amstelland een open landschap met boeren en weidevogels of slibt het dicht? Hoe zien zij de toekomst van Amstelland, waar willen zij voor gaan en waar kunnen we hen na de verkiezingen op aanspreken? Locatie: Mathilde Paviljoen, Amsteldijk 198, 1079 LK Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur, eindtijd 22.00 uur. Toegang: voor alle belangstellendenOrganisator: Stichting Beschermers Amstelland samen met de organisaties die het Manifest “Wij staan voor Amstelland” hebben ondertekend*). Het debat staat onder leiding van Andrea van Pol. Amstelland de cultuurhistorische parel langs de Amstel kent nog rust en ruimte om de hoek van de stad. De grutto doet het relatief goed, jonge boeren willen verduurzamen. Het is het uitloopgebied van de stedeling.

De vraag is: kan deze groene long ook in de toekomst blijven ademen? De woningopgave aan de randen is gigantisch, de klimaatopgave is urgent Een aanpak voor waterveiligheid, wateroverlast en droogte en het tegengaan van bodemdaling is noodzakelijk.  Hebben de agrariërs die het landschap beheren een duurzaam perspectief? Projectontwikkelaars nemen grondposities in, bestuurlijk is het gebied sterk gefragmenteerd. Weidevogels doen het relatief goed maar staan onder druk. Het gebied is niet goed voorbereid op het toenemende bezoek van recreanten en toeristen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid en mevrouw Renske Peters voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland tijdens de bijeenkomst in een grote schuur van Boerderij Polderzicht van de familie Korrel aan de Polderweg 24 in Ouderkerk aan de Amstel op 7 december 2017


16 maatschappelijke organisaties: Stichting Beschermers Amstelland , Landschap Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland, Agrarische Natuurvereniging de Amstel, IVN Amstelveen, IVN Amsterdam, Ondernemersvereniging Amstelgoed, Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer, M.L. Kingpark, Tuinpark Amstelglorie, Vereniging Amsteloever, Collectief Noord-Holland Zuid, AmstelNatuurZuivel, Jonge Agrariërs Amstelland, WBE Amstelland, Stichting Arcadisch Westeramstel hebben op 7 december 2017 met elkaar het Manifest 'Wij staan voor Amstelland' (pdf 4 pagina’s) opgesteld met concrete voorstellen voor Amstelland als groene long van Amsterdam. Ondanks waardering bij de ontvangst bleef bestuurlijke en politieke steun tot nu toe uit. Voor de verkiezingen dagen we alle partijen uit zich uit te spreken over Amstelland, hoe zien zij de toekomst van Amstelland. Voor meer informatie: www.beschermersamstelland.nl

Statenverkiezingen 2019. Iedere inwoner van Noord-Holland die op 20 maart 2019 ouder is dan 18 jaar en de Nederlandse nationaliteit heeft, mag stemmen voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Het recht om te stemmen is de basis van onze vrijheid en democratie. Dankzij dit recht mag iedereen een mening hebben én geven. Door te stemmen oefent u invloed uit op de wijze waarop de provincie wordt bestuurd. De mensen in Provinciale Staten worden direct door inwoners gekozen. Indirect stemt u ook voor de Eerste Kamer. Kortom: 2 stemmen voor de ‘prijs’ van 1! Op 20 maart heeft u het voor het zeggen. Lees verder op de campagne website van de Provincie Noord-HollandAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.