Bijgewerkt: 25 juni 2022

Politiek wil drugsvrije jongerencentra

Nieuws -> Gemeente

Bron: ChristenUnie / Wikipedia
22-06-2008

Vijf van de acht politieke partijen in de Amstelveense gemeenteraad hebben tijdens de afgelopen commissievergadering B en S aangegeven dat ze drugsvrije jongerencentra willen. Het gaat om de VVD, BBA, CDA, OCA en ChristenUnie, met elkaar een meerderheid vormend in de raad. Het onderwerp was geagendeerd door de ChristenUnie. Het is de vijf partijen een doorn in het oog dat het gebruik van softdrugs op dit moment wordt toegestaan in jongerencentra.

Nachson Rodrigues Pereira, met 20 jaar het jongste raadslid voor de PvdA, merkte zelfs op dat jongerenwerkers zouden meeblowen, maar vond toch dat gebruik van drugs moet worden gedoogd. Henk Fokkink van de Ouderenpartij (OCA): ”42% van onze jeugd (13-23 jaar) gebruikt drugs, een schrikbarend aantal”. De vijf partijen zijn bezorgd over de gezondheid en de toekomst van de jongeren.

Het CDA, bij monde van Marga van Herteryck, memoreerde dat het THC-gehalte van joints tegenwoordig veel te hoog is. THC is de stof in joints waar je high van wordt. Van Herteryck: “Een gedoogbeleid in jongerencentra maakt dat jongeren het gevaar van softdrugs onderschatten”. Herbert Raat van de VVD merkte op dat er een duidelijke normstelling moet komen in de jongerencentra, maar dat er ruimte moet zijn voor de jongeren om een biertje te drinken en een gezellige avond te hebben met elkaar. Hierdoor kan elke jongere zich welkom voelen en niet alleen een bepaalde groep.

Joint Amstelveen
(Wikipedia - 2008)

Een joint


Ook BBA en de ChristenUnie zijn voor drugsvrije jongerencentra. “Het is niet aan de lokale overheid om met belastinggeld softdrugs gebruikersruimtes te faciliteren voor minderjarigen,” aldus David de Jong van BBA. De wethouder (Veenboer, PvdA) was van dit alles niet onder de indruk. “Ik heb liever dat ze binnen drugs gebruiken, dan dat ze buiten overlast bezorgen”, zo was zijn commentaar op het pleidooi van de partijen.

Koops (ChristenUnie) merkte op dat blowers niet zo snel overlast bezorgen als dronken lui. “Cannabis is een verdovend middel. Je wordt er ‘mellow’ van in plaats van ‘speedy’. Meestal veroorzaken zij geen overlast, tenzij het gebruik gepaard gaat met alcohol. Maar dat is weer een ander verhaal, waar we ons overigens ook zorgen over maken.”

De wethouder deelde desgevraagd mee dat een drugsverbod in jongerencentra mogelijk is door middel van het afspreken van huisregels. Hij wil dat echter nog niet met Cardanus bespreken, maar wellicht pas in latere instantie meenemen in het beleid. Wat er nu gebeurt, is onduidelijk. Een mogelijkheid is dat de vijf partijen in de komende raadsvergadering een motie indienen, zodat de wethouder zal moeten gaan zorgdragen voor drugsvrije jongerencentra.

Ook is mogelijk dat partijen het op een andere manier gaan oplossen. Er staan nog gesprekken met de wethouder gepland om te spreken over het bestek van Cardanus. Wellicht kunnen drugsvrije jongerencentra in die gesprekken worden meegenomen.

Wat is een joint?

Een joint is een uit een tabak en cannabis samengestelde, zogenaamde recreatief sigaret met psychoactieve drugs .(Engels, to join: samenvoegen). Een joint wordt gemaakt van een stuk vloeipapier, een "tip" (een opgerold stukje karton), tabak (shag of sigaret) en wiet of hasj. De hasj of wiet wordt vóór het draaien in de joint verkruimeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.