Bijgewerkt: 8 december 2021

Politiek: zorgelijke situatie bij de school Westwijzer

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA, CDA, VVD en D66
29-06-2009

Vier politieke partijen in Amstelveen- BBA, CDA, VVD en D66 -uiten hun bezorgdheid in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Op 21 juni 2009 heeft u in afschrift een brief verkregen gericht aan de gemeenteraad van Amstelveen van een zevental bezorgde ouders van schoolgaande kinderen op de Openbare Basisschool Westwijzer.

Westwijzer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

De Openbare Basisschool Westwijzer


In de brief wordt omschreven, dat de stichting voor Openbaar basisonderwijs te Amstelveen (Amstelwijs) besloten heeft het aantal klassen terug te brengen voor groep 7 in leerjaar 2009/2010.

Dit heeft – blijkens de brief – de nodige consequenties, aangezien de schoolgaande kinderen inmiddels zes jaar als drie klassen hebben gefunctioneerd en van 21 kinderen per klas naar maximaal 32 kinderen per klas wordt overgeschakeld. Ouders maken zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling.

Alhoewel ondergetekenden zich realiseren dat de formele rol van de gemeente(raad) bij het openbaar basisonderwijs zich na diens verzelfstandiging primair toelegt op de vaststelling van begrotingen, jaarrekeningen en bestuursbenoemingen, kan de gemeenteraad deze signalen uit de samenleving niet negeren. Daarom de volgende vragen:  1. Wat is uw mening over het dusdanig vergroten van klassen dat deze op een aantal 32 per klas uitkomen in de laatste basisschooljaren, terwijl deze zes jaar lang veel beperkter waren?

  2. Bent u bereid om binnen twee weken in overleg te treden met het bestuur van Stichting Amstelwijs om deze ertoe te bewegen deze beslissing aangaande Westwijzer te herzien?

  3. Zo nee, waarom niet? Zo ja, zult u daarbij de raad op de hoogte houden van de resultaten daartoe?

  4. Wat is uw oordeel over de reservepositie van Amstelwijs waarbij de stichting zelf aanmerkt 800.000 euro in kas te hebben als ‘algemene reserve’ die ‘dus zou kunnen worden ingezet voor extra’s in het onderwijs’ in relatie tot deze ontwikkeling? (Bron citaten http://www.amstelwijs.nl/download.php?id=408 )


Hopend u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd krachtens het verlangde in artikel 33 uit het reglement van orde, groet ik u vriendelijk, namens de fracties van BBA, VVD, CDA en D66

David de Jong (BBA)

Herbert Raat (VVD)

Marga van Herteryck (CDA)

Rien Alink (D66)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.