Bijgewerkt: 19 april 2024

Politieke Agenda gepresenteerd aan de Amstelveense ondernemers

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb
23-05-2010

De presentatie 'Samen naar nieuwe wegen voor een duurzame toekomst' van de Politieke Agenda 2010 – 2014 werd door wethouder economische zaken, Jan-Willem Groot (CDA) gehouden. Deze vond plaats tijdens de algemene vergadering van de Ondernemersvereniging Amstelveen, op donderdagmiddag 20 mei 2010. Als locatie had men hiervoor The International School of Amsterdam uitgekozen.

In het eerste deel van de bijeenkomst, die alleen voor leden toegankelijk was, werd de reguliere vergadering van de Amstelveense ondernemers gehouden, waar lopende zaken werden besproken. Ongeveer om half zes was de vergadering openbaar en verwelkomde de voorzitter van de vereniging, de heer Alphons Böggeman de binnenkomende gasten.

Ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Rob Boos, Operations Manager van de International School of Amsterdam heet alle aanwezigen welkom


Dit waren onder meer de directeur van de Internationale School of Amsterdam (ISA), de heer Rob Boos, burgemeester Jan van Zanen en wethouder economische zaken Jan-Willem Groot. Rob Boos heette een ieder en de leden van de OA hartelijk welkom in de school en daarna mocht de burgemeester zijn inleidende toespraak beginnen:

Ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Burgemeester Jan van Zanen tijdens zijn toespraak


“Ik kom uit Leeuwarden uit het WTC van het Noorden, waar ik de belangen van Amstelveen heb verdedigd. Tijdens het NVRD Jaarcongres (De NVRD de Koninklijke Vereniging voor afval- en Reinigingsmanagement verenigt de Nederlandse gemeenten en is verantwoordelijk voor afvalinzameling en reiniging van hun publieke bedrijven) was het thema “Markt en overheid” met spreker Job Cohen!”

Vervolgens zei de burgemeester: “Amstelveen heeft in maart een nieuwe gemeenteraad gekozen. Op 10 maart hebben wij afscheid genomen van de oude raad en op 11 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en beëdigd. Daarna is er door de politieke fracties onderhandeld over de vorming van het nieuwe dagelijks bestuur, de nieuwe wethouders.

En drie weken geleden hebben de fractievoorzitters van de VVD, BBA, het CDA, de ChristenUnie en OCA besloten, om een coalitie te vormen. Ze hebben een brief geschreven aan de gemeenteraad, waarbij dit politieke programma aangeboden: de Politieke Agenda 2010-2014, met de titel: “Samen naar nieuwe wegen voor een duurzame toekomst”.

De hoofdpunten zijn: Woningbouw en Ruimtelijke Ordening, Bereikbaarheid, Maatschappelijke voorzieningen, Veiligheid Economie, Financiën en het stadshuis nog klantvriendelijker en efficiënter maken. De gemeenteraad gaat pas op 2 juni 2010 over dit stuk spreken en dat is de reden, dat wethouder Jan-Willem Groot de agenda moet introduceren voor de ondernemers en niet de burgemeester.

Burgemeester Jan van Zanen maakte de aanwezige nieuwe wethouders bekend en Jacqueline Koops (CU), Herbert Raat (VVD) en John Levie (BBA) vertelden in het kort over hun taken. Jan-Willem Groot (CDA) was al bekend van de vorige coalitie.

Ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Jacqueline Koops (CU) tijdens de bijeenkomst


Ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Herbert Raat (VVD) vertelt over zijn portefeuille


Ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder John Levie (BBA) wordt geïntroduceerd door de burgemeester


“De raad is dol enthousiast! Dat is een stel mannen en vrouwen, die er ontzettend veel zin in hebben, om van uit hun eigen politieke opvattingen weer te gaan voor Amstelveen!” – voegde hij nog toe. “Jong en oud, het zijn er dit keer 37! Ik vind het prachtig, dat ook in deze tijd, het is geen makkelijk maar wel dankbaar werk, ze weer bereid zijn om voor u en voor alle Amstelveners aan de slag te gaan. Ben daar heel trots op!”

Na de inleiding van de burgemeester kreeg wethouder economische zaken, Jan-Willem Groot de microfoon en hij vertelde, dat het college heel trots is op de Politieke Agenda. Deze straalt veel ambitie uit in deze moeilijke financiële- en economische tijden. Ambitie, lef hebben, samen er voor gaan, samen met U!”

Ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) tijdens zijn presentatie van de Politieke Agenda 2010-2014


Daarna nam de wethouder alle standpunten van de agenda onder de loep en uitgebreid uiteengezet, om voor de aanwezige Amstelveense ondernemers duidelijker te maken, hoe belangrijk het is voor de financiële- en zakelijke de toekomst van de stad en hij beantwoordde de verschillende vragen van de leden.

Ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De Amstelveense ondernemers volgen met grote interesse de presentatie van de wethouder


Ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Groot (CDA) legt stap voor stap het collegeprogramma uit aan de Amstelveense ondernemers


Ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De ondernemers luisteren naar de uitleg van wethouder Groot


Ondernemers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

In de naam van de Ondernemersvereniging Amstelveen bedankt voorzitter Alphons Böggeman voor de duidelijke uiteenzetting van het collegeprogramma voor de volgende 4 jaren en sluit de vergadering


De voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen, de heer Böggeman bedankte de burgemeester en de wethoudersvoor hun aanwezigheid en hoopte, dat de samenwerking van het raadhuis en de ondernemers in de toekomst beter zal verlopen, dat de Politieke Agenda 2010-2014 van het college deze samenwerking zal helpen en een meer serieus karakter zal vormen. Download de Politieke Agenda 2010 - 2014 (pdf, 573 kB).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.