Bijgewerkt: 18 september 2021

Positieve impuls project Rembrandtweg in het Stadshart Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-01-2015

Maaike Veeningen, (D66) wethouder Economische Zaken informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maaike Veeningen, (D66) wethouder Economische Zaken


Hierbij wil ik u informeren over het project, dat sinds september loopt aan de Rembrandtweg in het Stadshart. Gelet op de leegstand in dit deel van het Stadshart hebben we onderzocht, hoe we de straat een positieve impuls kunnen geven. De gemeente heeft van de Stadsregio een subsidie van € 12.500,- aangevraagd en gekregen om dit project uit te voeren.

Doel van het project was om gezamenlijk met eigenaren en ondernemers een toekomstperspectief te verwoorden en daarbij passende acties om het functioneren van de straat te verbeteren. Het resultaat is in bijgaand rapport beschreven. Belangrijke conclusie is, dat zowel ondernemers als eigenaren positief zijn over de kansen van de straat als winkelstraat binnen het Stadshart. De toekomst van de straat dient volgens de belanghebbenden te worden gezocht in het uitblinken in exclusiviteit, service en sfeer.

Foto Amstelveen
(Collectie particulier - J. Soet - 2008)

Op 23 november 1955 werd een oorkonde tijdens de openingsplechtigheid van de winkels aan de Rembrandtweg, voorgelezen door Rembrandt van Rijn in het gezelschap van zijn echtgenote Saskia. De heer Smit van de Groentezaak Smit, was gekleed als Rembrandt van Rijn en Saskia was Tineke van Dijken, van de gelijknamige Radiozaak


Men wil de samenwerking versterken tussen gemeente, eigenaren, ondernemers en de rest van het Stadshart. Daarom hebben we om te beginnen de ondernemers uitgenodigd aan de schuiven bij het bestaande afstemmingsoverleg over het Stadshart, zodat zij beter aangehaakt worden bij, wat er allemaal speelt in het Stadshart en andere partijen kunnen ontmoeten. Verder willen we komend half jaar inzet plegen op het structureren van de samenwerking tussen eigenaren, ondernemers en gemeente. Doel hierbij is het uitvoeren van de acties die in bijgaand rapport zijn benoemd.

Foto Amstelveen
(Foto collectie particulier - Van Miert - 2008)

Dameskapsalon en parfumeriezaak van Freddy van Miert in 1955 aan de Rembrandtweg. De kapsalon stond op de hoek van het tweede deel links van de Rembrandtweg op nummer 103


1. Inleiding

De Rembrandtweg was 20 jaar geleden dé winkelstraat van Amstelveen met een compleet aanbod aan food en non food zaken in het hogere segment. Met de vernieuwing van het Stadshart is deze positie veranderd. Haar doorgaande functie voor bus en autoverkeer kwam (grotendeels) te vervallen, de bakker, slager en visboer verhuisden naar het winkelcentrum, of sloten hun deuren en het aantal bezoekers liep terug. Hoewel de straat nog steeds een onderscheidend aanbod heeft en nog altijd in trek is als vestigingsplek baren de sterke wisselingen in het winkelbestand, de leegstand en de vestiging van niet-winkelfuncties de gemeente en winkeliersvereniging zorgen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De Rembrandtweg in Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Antiekmarkt aan de Rembrandtweg in Amstelveen in augustus 2014


De Rembrandtweg heeft duidelijk een nieuwe impuls nodig die meer bezoekers, meer omzet en minder leegstand oplevert. Gemeente en winkeliersvereniging hebben daartoe de handen ineengeslagen. Als eerste stap in dit stimuleringsproces heeft de gemeente opdracht gegeven om een plan op te stellen met zowel een visie als een uitvoeringscomponent. Doel van dit stimuleringsplan is om eigenaren en ondernemers achter een gemeenschappelijke toekomstmissie en een uitvoeringstraject te krijgen. Deze opzet is gelukt.

Tijdens een op 16 september 2014 gehouden werkbijeenkomst hebben eigenaren en ondernemers een aantal duidelijke keuzes voor de toekomst gemaakt die vervolgens in dit plan verwerkt zijn. Het stimuleringsplan is gebaseerd op een schriftelijke en mondelinge ondernemerspeiling en een vogelvluchtanalyse door detailhandels- en marketingdeskundigen (respectievelijk bureau DTNP en bureau Strøm). Het plan bevat een korte beschrijving van de bestaande situatie, een visie op de toekomstige positionering en een uitvoeringsprogramma. De samenvatting van de ondernemerspeiling en de analyse van bureau DTNP zijn als bijlagen bijgevoegd. Lees verder: Rembrandtweg Stadshart (pdf 25 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.