Bijgewerkt: 30 juni 2022

Praktijkschool Uithoorn en de samenleving

Nieuws -> Uithoorn

Bron: Conchita Willems
01-02-2012

Op de sinds dit schooljaar in Uithoorn gevestigde Praktijkschool Uithoorn van de Dunamare Onderwijsgroep aan het Legmeerplein 55 wordt aan 160 leerlingen uit regio Amstelland-Meerlanden praktijkonderwijs verzorgd. De jongeren zijn van 12 tot maximaal 18 jaar.

De school bereidt leerlingen voor op deelname aan het arbeidsproces door praktische vorming en kan dan ook gezien worden als een school voor arbeidsvoorbereiding. Belangrijk is het leren door doen, niet door hoofdkennis. Verder krijgen de leerlingen aangepaste basisvorming met de vakken Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, praktische arbeid- en loopbaanoriëntatie, maatschappelijke en culturele oriëntatie, informatiekunde en lichamelijke opvoeding.

Praktijkschool Amstelveen
(Foto C. Willems - 2012)

Leerlingen Lisa van der Hulst en Vidya Kalicharan met een kunstwerk in wording voor de schoolkantine


Onderwijswethouder Ria Zijlstra (DUS, Duurzaam Solidair) van de gemeente Uithoorn kreeg op woensdag 1 februari 2012 een goed beeld van de nieuwe school. Leerlingen Lisa van der Hulst en Vidya Kalicharan leidden haar rond op de school langs de lokalen textiel, techniek, groen en milieu, verzorging, huishoudkunde, informatica, veiligheid, handvaardigheden en lichamelijke opvoeding.

Praktijkschool Amstelveen
(Foto C. Willems - 2012)

Leerlingen in de klas Verzorging (EHBO + hygiëne)


De school heeft dus veel aandacht voor de praktijkvorming van de leerlingen. Daarnaast is er ook aandacht voor de individuele persoonlijkheidsvorming. Stage op de school, zowel intern als op diverse stageadressen, is gericht op het uitvoeren van taken, samenwerking, op tijd komen en zelfstandigheid. Docente Spanbroek ontving de wethouder, samen met José van Kessel van de Uithoornse Kinderopvang en Wilma Abath van Stichting Cardanus, project Taal- en Opvoedingsondersteuning.

Praktijkschool Amstelveen
(Foto C. Willems - 2012)

Wethouder Ria Zijlstra (r) bekijkt het prachtige materiaal die de leerlingen maken


Leerlingen van de school maken leermaterialen voor jonge gezinnen. De peuter- en kleuterkinderen met hun ouders krijgen tassen gevuld met boeken en spelletjes mee naar huis voor taalstimulering en interactie ouder-kind. De dames Van Kessel en Abath begeleiden de jonge gezinnen hierbij via kinderopvang en basisscholen. Een aantal leerlingen helpt mee met het maken van de spelletjes en boekjes; heel inspirerend! De tassen worden op Uithoornse basisscholen gebruikt als onderdeel van de taalmethode.

Bij de rondleiding valt vooral de hartelijke sfeer op die er heerst. De jeugd en de docenten zien er blij uit en vertellen desgevraagd enthousiast over de lessen en de stagebegeleiding. Het mooie onderkomen (voorheen was de school gevestigd in Hoofddorp in een oud schoolgebouw) oogt ruim, licht en vrolijk.

Logisch, dat jong en oud zich zo thuis voelen in deze karakteristieke school, waar met de jongere gewerkt wordt aan karaktervorming, vaardigheden en inzichten. Lisa en Vidya voelen zich heel gelukkig op de school!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.