Bijgewerkt: 28 juni 2022

Proef voor het uitbaggeren van de Poel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-02-2021

De gemeente Amstelveen heeft afspraken gemaakt met Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland en de provincie Noord-Holland voor een baggerproef in de Poel. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor subsidie beschikbaar, onder voorwaarde dat de andere partners ook bijdragen.

Met de proef worden de effecten van het uitbaggeren van de Poel onderzocht. 'Door samen op te trekken met onze partners kunnen we nu een nieuwe slag slaan in het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit is een belangrijke stap om het dichtslibben van de Poel verder tegen te gaan' zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Waterbeheer. Hoogheemraadschap Rijnland, Amsterdam en Amstelveen hebben eerder maatregelen genomen voor een eerste verbetering van de waterkwaliteit met een defosfateringsinstallatie en door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Om de waterkwaliteit verder te verbeteren en aan de Europese norm te laten voldoen heeft Amstelveen het voortouw genomen om samen met de partners een baggerpilot te starten.

De proef heeft als doel om zo veel mogelijk bagger te verwijderen. Dit zorgt voor meer diepte en hiermee een verbetering van de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit. Meer diepte is ook goed voor recreatief gebruik van de Poel. Hoe veel bagger wordt verwijderd is afhankelijk van de kosten voor het verwijderen, afvoeren en verwerken van de bagger.In de huidige situatie is de waterkwaliteit overwegend slecht. Er is te weinig doorzicht. Er is algengroei en de visstand is monotoon, wat wil zeggen dat er maar enkele soorten vis in voorkomen. Fosfaten kunnen de algengroei aanjagen. De proef met defosfateren heeft de concentratie blauwalg weliswaar beperkt, maar in juli en augustus was alsnog sprake van bloei. 'Defosfateren was een eerste stap, maar aanvullende maatregelen om de kwaliteit structureel te verbeteren zijn nodig' - zegt wethouder Ellermeijer.

Voor begonnen wordt met de baggerproef wordt een haalbaarheidsstudie naar de effecten van baggeren uitgevoerd. Als de resultaten positief zijn, zal naar verwachting begin 2022 worden begonnen met baggeren. Na de proef wordt gedurende een periode van twee tot drie jaar gemonitord. De kosten voor de pilot zijn € 1,4 miljoen. Voor de helft van dit bedrag is door de provincie een subsidie beschikbaar. Voorwaarde is dat de andere helft gedragen wordt door Amstelveen, Amsterdam en Hoogheemraadschap Rijnland. Daarom stelt het Amstelveense College van B en W de gemeenteraad voor een bijdrage te leveren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.