Bijgewerkt: 1 oktober 2023

Proefproject afval scheiden op vijf Amstelveense basisscholen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-08-2019

De gemeente Amstelveen gaat een proef doen met vijf basisscholen om het scheiden van afval op school te verbeteren. Een educatief programma om leerlingen bewust te maken van het belang van een goede afvalinzameling ondersteunt dit. De gemeente haalt het door de scholen gescheiden afval op en laat het verwerken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Floor Gordon (D66) wethouder Afvalbeleid


Floor Gordon (D66) wethouder Afvalbeleid: 'De gemeenteraad vroeg ons eind vorig jaar om te onderzoeken of de gemeente zelf gescheiden afval kan inzamelen bij scholen. Volgens de Mededingingswet is afval op scholen bedrijfsafval en mag de gemeente dit daarom niet inzamelen. En afval gescheiden laten ophalen en verwerken, is vaak niet te betalen voor scholen. Door de inzameling en verwerking van gescheiden afval op de scholen van ‘algemeen belang’ te verklaren, kunnen scholen toch meegenomen worden in de gemeentelijke inzamelroutes van huishoudelijk afval.' Gordon is ook verantwoordelijk voor natuur en milieu-educatie. 'Daarom werken we met de scholen tegelijkertijd een lesprogramma uit voor verschillende leeftijden om de proef te versterken. Wat kinderen op school leren over de waarde van afvalscheiding en een schone omgeving, kunnen ze thuis in de praktijk brengen.'

Scholen scheiden vaak alleen papier van het restafval. Om de hoeveelheid restafval te verlagen, is het nodig dat ze ook GFT en PMD scheiden. De gemeente heeft scholen aangeschreven en geselecteerd voor de proef en biedt ze de containers aan die hiervoor nodig zijn. Na besluitvorming in de raad kan de proef direct starten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.