Bijgewerkt: 25 september 2022

Prof. dr. M.A. Keyzer werd Officier in de Orde van Oranje- Nassau

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-06-2014

Vrijdag 27 juni 2014 heeft de locoburgemeester van Amstelveen, de heer Herbert Raat, tijdens een afscheid seminar in de aula van de Vrije Universiteit een Koninklijke onderscheiding (Officier in de Orde van Oranje- Nassau) uitgereikt aan de heer Michiel Alexander Keyzer vanwege zijn verdiensten op het gebied van voedselvoorziening en armoedebestrijding in de wereld. De heer Keyzer gaat na vandaag met emeritaat.

De heer Keyzer is sinds 1973 als wiskundig econoom verbonden aan de Vrije Universiteit, met als onderzoeksgebied de voedselvoorziening en armoedebestrijding in de wereld. De eerste jaren werkte hij binnen het MOIRA Project (Project Modeling International Relations in Agriculture) dat zich richtte op de voedselvoorziening voor een snel groeiende wereldbevolking. De wereldbevolking blijft groeien, de druk op ons ecologische systeem neemt verder toe en armoede heeft meer gevolgen dan honger alleen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2014)

Herbert Raat, locoburgemeester van Amstelveen met de gedecoreerde prof. dr. M.A. Keyzer


Daarna kwam hij in dienst bij de uit het project voortgekomen Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening (SOW-VU). Vanaf het begin heeft hij de wetenschappelijke leiding gehad, eerst als adjunct directeur en daarna als directeur. Sinds 1995 is hij tevens hoogleraar met als taakopdracht ‘wiskundige economische analyse en methoden van toegepast economisch onderzoek’. In deze hoedanigheid heeft hij diverse belangrijke bijdragen geleverd aan het ontwikkelen van economische modellen waarin de verschillende factoren die een rol spelen bij de wereldvoedselvoorziening in onderlinge samenhang geanalyseerd kunnen worden.

Daarnaast heeft hij diverse rekenkundige innovaties ontwikkeld die de basis vormen voor de samenwerking tussen landbouwkundigen en economen. De heer Keyzer neemt al jaren actief deel aan beleidsdiscussies en openbare debatten op het gebied van wereldvoedselvoorziening, armoedebestrijding, landbouwbeleid, ontwikkelingssamenwerking en recentelijk ook duurzame energie. Alle bijzondere verdiensten van Professor Keyzer hebben een internationale, of mondiale uitstraling.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.